BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gutt Paweł (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
Tytuł
Rola i znaczenie doboru kadr w funkcjonowaniu współczesnych organizacji publicznych
Role and importance of staff recruitment for effectiveness of public organizations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 47-58, bibliogr. poz. 9
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Sektor publiczny, Przewaga konkurencyjna, Rekrutacja pracowników, Szkolenie pracowników
Managerial staff, Public sector, Competitive advantage, Employee recruitment, Manpower training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym sektorze publicznym panuje opinia, że zasoby ludzkie oraz ich cechy stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu organizacyjnego. W ten sposób może być budowana przewaga konkurencyjna, o którą coraz częściej walczą organizacje sektora publicznego podobnie jak te z sektora prywatnego. W arty- kule autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie jakie podobieństwa występują w różnych organizacjach sektora publicznego i czy możliwe jest wykorzystanie wiedzy i doświadczeń różnych sektorów. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że pomimo istotnych różnic w charakterze badanej jednostki oraz innych organi- zacji sektora publicznego, występuje wiele podobieństw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Stąd, uzasadniony wydaje się postulat tworzenia platform benchmarkingowych pomiędzy różnymi obszarami sektora publicznego oraz przeprowadzania kolejnych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

In contemporary public sector organizations there is a consensus that staff quality is the key factor resulting in a success of the whole organization. It is a way to produce and sustain competitive advantage that is necessary in nowadays public sector to develop fast. In the article there is an analysis of similarities between Polish Army functioning in the area of human resource management and other public sector organizations. The analysis has shown that there are many mechanisms which are common for all public organizations and thus it is possible to use the knowledge and experience of each organization to be successful. It is suggested that benchmarking platforms should be built and more interdisciplinary research should take place in the future. It will result in further and faster development of each organization involved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. C.H. BECK, Warszawa 2004.
  3. Mills C.W., Elita władzy, Książka i Wiedza, Toruń 1961.
  4. Ossowski S., Przemiany wzorów we współczesnej ideologii narodowej, w: Dzieła, t. III, Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1967.
  5. Otto P., Odpowiedzialność społeczna firm, "Dziennik Gazeta Prawna", Nr 164, 25 sierpnia 2011.
  6. Wełyczko L., Wybrane zagadnienia z teorii wychowania, WSO, Wrocław 2006.
  7. Żarczyńska-Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2008.
  8. http://www.army.mil.pl/index.php/dowodztwo/09.08.2011/godz.09:04
  9. Raport Etyczne problemy służby w aspekcie profesjonalizacji Sił Zbrojnych n r porządkowy 1104, sprawozdanie z badań Wojskowego Biura Badań Społecznych, czerwiec, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5750
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu