BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smółka Paweł (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Kwestionariusze osobowości jako narzędzia pomocne w ocenie kompetencji społecznych : implikacje dla preselekcji kandydatów na stanowiska wymagające wysokich umiejętności interpersonalnych
Personality questionnaires as helpful tools of social competence assessment : implications for pre-selection of candidates for positions demanding good interpersonal skills
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 105-125, tab., bibliogr. poz. 24
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kompetencje społeczne, Selekcja personalna
Social competences, Personnel selection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki autorskiego badania dotyczącego możliwości zastoso- wania kwestionariuszy osobowości jako narzędzi pomocnych w ocenie poziomu kompetencji społecznych ważnych w pracy zawodowej. W toku badania stwier- dzono liczne i istotne statystycznie związki między cechami osobowości i kom- petencjami społecznymi. Wyniki badania wskazują, że mierzone przy pomocy kwestionariuszy cechy osobowości są trafnymi predyktorami poziomu kompe- tencji społecznych w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz sytuacjach wyma- gających asertywności. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego, sugeruje się, że kwestionariusze osobowości warto wykorzystywać w procesie selekcji zawodowej na etapie badań preselekcyjnych kandydatów do pracy na stanowiskach wymagających wysokich umiejętności interpersonalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents original study and its findings concerning the possibility of using personality questionnaires as tools of social competence assessment. According to the findings, there are numerous and strong correlations between some personality traits and social competence. Empirical findings point out that measuring some clusters of personality traits can be very helpful in the process of social competence assessment, and adds incremental validity over measuring individual personality traits and its correlations with social compe- tence. It is suggested that personality questionnaires should be best applied at pre-selection stage of professional selection procedure. They can be helpful to select candidates, who have interpersonal predispositions necessary for posts demanding good interpersonal skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton M. C., Lee K., Paunonen, S. V., What is the central feature of extraversion? Social attention versus reward sensitivity, "Journal of Personality and Social Psychology" 2002, No 1.
 2. Bartram D., The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation, "Journal of Applied Psychology" 2005, No 90.
 3. Cascio W. F., Aguinis H., Applied psychology in human resource management, Pearson, London 2010.
 4. Cherniss C., Social and emotional competence in the workplace, in: The handbook of emotional intelligence, Eds. R. Bar-On, J. D. A. Parker, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco 2000.
 5. Dipboye R. L., Wooten K., Halverson S. K., Behavioral and situational interviews, in: Comprehensive handbook of psychological assessment. Vol. 4. Industrial and organizational assessment, Ed. J. C. Thomas, Wiley, New Jersey 2004.
 6. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 7. Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 8. Furnham, A., Personality and intelligence at work, Routledge, London 2008.
 9. Handbook of individual differences in social behavior, Eds. M. R. Leary, R. H. Hoyle, The Guilford Press, London 2009.
 10. Landy F. J., Conte, J. M., Work in the 21st century, Blackwell Publishing, Malden 2007.
 11. McDaniel M. A., Whetzel D. L., Situational judgment tests, in: Applied measurement, Eds. D. L. Whetzel, G. R. Wheaton, LEA, London 2007.
 12. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.
 13. Matczak A., Temperament a kompetencje społeczne, w: Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu prof. Jana Strelaua, red. W. Ciarkowska, A. Matczak, Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Warszawa 2001.
 14. Motowidlo S. J., Dunnette M. D., Carter G. W., An alternative selection procedure: the low fidelity simulation, "Journal of Applied Psychology" 1990, No 6.
 15. Prien E. P., Schippmann J. S., Prien K. O., Individual assessment as practised in industry and consulting, LEA, New Jersey 2003.
 16. Robins S. P., Judge T. A., Campbell T. T., Organizational behavior, Pearson, London 2010.
 17. Siuta J., Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2006.
 18. Smółka P. Osobowościowe uwarunkowania efektywnego funkcjonowania w sytuacjach społecznej ekspozycji, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 19. Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności in-terpersonalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 20. Smółka P., Training and coaching as methods of improving interpersonal skills, in: Determinants of social and emotional competencies, Ed. A. Matczak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.
 21. Thornton G. C., Rupp D. E., Simulations and assessment centers, in: Comprehensive handbook of psychological assessment. Vol. 4. Industrial and organizational assessment, Ed. J. C. Thomas, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey 2004.
 22. U.S. Department of Labor and Training Administration, Understanding test quality concepts of reliability and validity, 1999, materiał pobrany w dniu 26 września 2011 ze strony: http://www.hr-guide.com/data/G362.htm
 23. Zawadzki B., Strelau J., Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997.
 24. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5757
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu