BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2013
Regional Differences in World Production and Consumption of Meat in 2003-2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 201-207, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Produkcja mięsa, Przemysł mięsny, Konsumpcja żywności, Zróżnicowanie regionalne
Meat market, Production of meat, Meat industry, Food consumption, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było pokazanie zróżnicowania produkcji i konsumpcji mięsa (wieprzowego, wołowego i drobiowego) na świecie w ostatniej dekadzie, tj. w latach 2003-2013. W tym okresie światowa produkcja trzech podstawowych gatunków mięsa zwiększyła się z 208,6 do 257,6 mln t, czyli rosła w tempie 1,9% rocznie. Najszybciej przyrastała produkcja mięsa drobiowego (o 3,1% rocznie), wolniej rosła produkcja mięsa wieprzowego (o 1,8% rocznie), a najwolniej, bo tylko o 0,7% rocznie wzrastała produkcja mięsa wołowego. Najwięcej mięsa wieprzowego na świecie produkuje się w Azji (ok. 54%), zaś w produkcji mięsa wołowego przodują obie Ameryki (po około 25% światowej produkcji). Liderem w produkcji mięsa drobiowego jest Ameryka Północna (27% światowej produkcji). Azja oraz Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) są regionami o największym deficycie mięsa, a więc są także jego największymi importerami. Udział Polski w światowej produkcji mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego wynosił około 1,4%, co stanowi, że Polska jest szóstym producentem mięsa w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the differences in world production and consumption of meat (pigmeat, beef and poultry meat) in the last decade, i.e. in 2003-2013. Within that period, the world production of those three main types of meat increased from 208.6 to 257.6 million tonnes, thus rising by 1.9% annually. The production of poultry meat recorded the highest annual growth (3.1%), with the production of pigmeat increasing at a lower rate (by 1.8% annually), and the production of beef growing at the slowest pace, by only 0.7% annually. Asia is the largest producer of pigmeat (ca 54%), whereas the largest beef production is recorded in both Americas, accounting for ca 1/4 of the world production each. North America is the leading producer of poultry meat (27% of the world production). Asia and the Commonwealth of Independent States (CIS) are regions with the highest meat deficit and, consequently, they are the largest importers of meat. Poland accounts for ca 1.4% of the world production of pigmeat, beef and poultry meat, being the sixth largest meat producer in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drożdż J., Mroczek R., Tereszczuk M., Urban R. 2013: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (3), Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, nr 75, 79, Warszawa.
  2. Dybowski G., Rycombel D. 2011: Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż pasz, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, nr 17, Warszawa,.
  3. Rycombel D., Wierzbicka A., Zawadzka D. 2012: Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, nr 36, Warszawa,.
  4. Seremak-Bulge J. 2013: Rynek Mięsa, Analizy Rynkowe, Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR MRiRW, Warszawa nr 45, 49.
  5. www.apps.fas.usda.qov/psdoline/psdQuery.aspx, dostęp 11.06.2014.
  6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statiststics/search_database, dostęp: 10.06.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu