BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaspars Helena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego
Assessment of the Efficiency of the Strategies of Investment with the Short Sale Both in the Bull Market And the Bear Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 251-264, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Efektywność inwestycji, Indeks giełdowy, Koniunktura giełdowa
Investment strategy, Efficiency of investment, Stock market indexes, Stock market outlook
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
w pracach [2] i [3] poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:
- czy istnieje długoterminowa strategia inwestowania w akcje, której rentowność będzie wyższa od stopy zwrotu wybranego indeksu giełdowego (WIG, W1G20),
- jaki wpływ na efektywność konstruowanych portfeli akcji będzie miało dopuszczenie krótkiej sprzedaży, która polega na sprzedaży pożyczonych walorów. Wyniki badań wykazały, że przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących m.in. selekcji papierów wartościowych, struktury portfela oraz sposobu formułowania celu, jakim kieruje się inwestor, pozwala uzyskać znacznie lepsze rezultaty niż wyniki osiągane prze indeks giełdowy, a zastosowanie krótkiej sprzedaży dodatkowo podwyższa atrakcyjność skonstruowanych strategii. Wspomniane analizy zostały jednak przeprowadzone tylko dla okresu, w którym indeks charakteryzował się ujemną łączną stopą zwrotu. Pojawia się zatem pytanie, czy portfele z krótką sprzedażą są też bardziej rentowne od ich odpowiedników bez krótkiej sprzedaży w okresie hossy. Drugi problem poruszony w niniejszej pracy, związany jest z wszelkimi dodatkowymi kosztami towarzyszącymi inwestowaniu "na krótko" oraz z możliwościami ich redukcji. (fragment tekstu)

The author of this article studies the possibilities to increase the profitability of different strategies of investment in shares listed on the Stock Exchange in Warsaw thanks to the short sale which has been allowed in Poland since May 2002. The efficiency of the short sale has been verified for a bull market as well as for a bear market. The research takes into consideration all fees related to this kind of investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Appenzeller D., Guzik B., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, MD 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  2. Gaspars H. (2003). Wyznaczenie optymalnej strategii inwestowania na podstawie analizy portfelowej. Praca magisterska AE w Poznaniu.
  3. Gaspars H., Sikora W. (2003). Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?, w: Modelowanie preferencji a ryzyko (red. T. Trzaskalik), Katowice (w druku).
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997). Rynek Kapitałowy. Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
  5. Jurek W. (2001). Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  6. Kotliński W. (1994). Pieniądze zbieraj z parkietu. Giełda - okiem inwestora, PRESS CO. Bielsko-Biała.
  7. Maciejewski A., Mejszutowicz K. (2004). Krótka sprzedaż w Polsce - mity i rzeczywistość (materiały szkoleniowe - www.gpw.pl.
  8. Staley K.F. (2001). Krótka sprzedaż. Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek?, Kraków.
  9. Wójcicki M. (2004). Krótka sprzedaż - wybrane aspekty (materiały szkoleniowe - www.gpw.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu