BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mobilność w optyce młodych osób : na przykładzie Polski i Portugalii
Mobility in young people's perception : based on example of Poland and Portugal
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 1 (31), s. 93-109, tab. bibliogr. poz. 30
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Mobilność siły roboczej, Pokolenie Y, Rynek pracy
Labour force mobility, Generation Y, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Portugalia
Poland, Portugal
Abstrakt
Skutki kryzysu finansowego z 2008 roku sprawiły, że wiele krajów - także tych z obszaru Unii Europejskiej - boryka się z niekorzystnymi trendami na rynkach pracy. Jego asy- metria sprawia, że coraz więcej osób jest bezrobotnych zwłaszcza w przedziale poniżej 25 roku życia. Są to osoby przede wszystkim bardzo dobrze wykształcone, posiadające wysokie umiejętności i kwalifikacje. W związku z tą sytuacją wiele młodych osób podej- muje decyzję o zmianie miejsca zamieszkania bądź zawodu w celu lepszego dopasowania się do rynku pracy. Celem artykułu jest identyfikacja stopnia akceptacji skłonności młodych osób do mobilności zawodowej i przestrzennej. Dokonano również porównania wybranych czynników zawodowych w ich przyszłej pracy na przykładzie dwóch krajów: Polski i Portugalii. (abstrakt oryginalny)

The aftermath of the 2008 financial crisis resulted in many countries, including those from the European Union, struggling with adverse trends in labor markets. Their asymmetry makes more and more people unemployed, especially those under 25 years of age. These are the people most of all very well educated, highly skilled and qualified. In view of this situation, many young people decide to change their place of residence or occupation in order to better adjust to the labor market. The aim of this article is to identify the degree of adapting of the young to their professional life. The article includes a comparison of selected occupational factors in their future work on the example of two countries: Poland and Portugal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andy, A. (2008), Young, gifted and hired, "People Management", Vol. 14, Issue 21.
 2. Bednarska-Wnuk, I. (2013), Zachowania mobilne pracownika w miejscu pracy - próba identyfikacji kluczowych determinant, w: M. Czajkowska, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.), Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 282.
 3. Bednarska-Wnuk, I. (2012), Mobilność jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego pracownika Y - w opinii studentów Wydziału Zarządzania UŁ, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", Wydanie Specjalne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź.
 4. Brzostek, D. (2008), Młodzi zmieniają pracę jak rękawiczki, dostęp 15.05.2013, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,5452820,Mlodzi_zmieniaja_prace_jak_rekawiczki.html
 5. Cogin, J. (2012), Are generational differences in work values fact or fiction? Multi-country evidence and implications, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 23, Issue 11.
 6. Costa, H.A. (2012), From Europe as a model to Europe as austerity: the impact of the crisis on Portuguese trade unions 1, "Transfer: European Review of Labour and Research", Vol. 18, Issue 4.
 7. Dias, J., Conceiçao Cerdeira, M. (2011), Collective Bargaining During the Crisis: The Portuguese Case, "Chinese Business Review", Vol. 10, No. 6.
 8. Dimian, G.C., Dimian, M. (2011), Romania - Portugal: A Comparative Analysis of the Two Countries' Labour Markets, "Annals of the University of Oradea, Economic Science Series", Vol. 20, Issue 2.
 9. Eurostat (2014), dostęp 6.01.2014, z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_and_beyond.
 10. Głodowska, A. (2011), The Crisis impact on human capital formation in Poland, "Journal of Business Management", No 4.
 11. Guyader, M. (2012), La crise de la zone euro peut elle faire surgir de nouvelles frontieres en Europe centrale et orientale? "Eurolimes", Vol. 13.
 12. Guillén, A. (2012), Europe: The Crisis Within a Crisis, "International Journal of Political Economy", Vol. 41, No. 3.
 13. Houston, D. (2005), Employability, Skills Mismatch and Spatial Mismatch in Metropolitan Labour Markets, "Urban Studies", Vol. 42, No. 2.
 14. Istituto Nacional de Estatistica (2014). Statistics in Portugal, dostęp 6.01.2014, http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
 15. Kronenberg, K., Carree, M. (2012), On the Move: Determinants of Job and Residential Mobility in Different Sectors, "Urban Studies", Vol. 49, No. 16.
 16. Kryńska, E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 17. Ng, W.H., Sorensen, K.L., Eby, L.T., Feldman, D.C. (2007), Determinants of job mobility: A theoretical integration and extension, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 80, Issue 3.
 18. Nicholson, N., West M. (1988), Managerial Job Change: Men and Women in Transition, Cambridge University Press.
 19. Money pl. (2012a), Kryzys w Portugalii zmusza do emigracji zarobkowej, dostęp 15.05.2013, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kryzys;w;portugalii;zmusza;do;emigracji;zarobkowej,245,0,1088757.html
 20. Money pl. (2012b), Portugalia straci wykształconych? Planują emigrację, dostęp 12.04.2013, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/portugalia;straci;wyksztalconych;planuja;emigracje,58,0,1141818.html
 21. Pawłowska-Salińska, K. (2012), Pracownicy przyszłości: skoczek i boomerang, dostęp 29.05.2013, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,12054917,Pracownicy_przyszlosci__skoczeki_bumerang.html
 22. Peixoto, J. (2009), New Migrations in Portugal: Labour Markets, Smuggling and Gender Segmentation, "International Migration", Vol. 47, Issue 3.
 23. Raport Sedlak&Sedlak (2012), Mobilni czy młodzi i wykształceni, dostęp 26.05.2013,
 24. http://www.rynekpracy.pl/pliki/dlaprasy/187.pdf
 25. Samecki, P. (2011), The Eu Response To The Crisis and Recession: what has been done, what is missing, w: Koczor M., Tokarski P. (red.), The EU Economy Response to tke Crisis and Prospects for the New Decade, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa.
 26. Smith, K.T. (2010), Work-Life Balance Perspectives of Marketing Professionals in Generation Y, "Marketing Services Quarterly", Vol. 31, No. 4.
 27. Sienkiewicz, Ł. (2009), Elastyczność zawodowa Polaków jako determinant decyzji zatrudnieniowych, w: M. Juchnowicz, (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 28. Sorokin, P. (2009), Ruchliwość społeczna, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 29. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, dostęp 22.05.2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_stat_miedzynarodowy_2012.pdf
 30. Wikipedia (2013), Kryzys finansowy od 2007 roku, dostęp 12.11.2013, z http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_finansowy_od_2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4617
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu