BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym
Using Discriminant Function in the Polish Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 265-277, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Analiza dyskryminacyjna, Portfel akcji, Klasyfikacja przedsiębiorstw
Capital market, Discriminant analysis, Equity portfolios, Classification of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polski rynek kapitałowy mimo iż znajduje się w początkowej fazie rozwoju, należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów polskiej gospodarki. Określany jest często barometrem koniunktury gospodarczej, ponieważ z reguły to właśnie ten rynek reaguje najszybciej i najgwałtowniej na wszelkie symptomy mające wpływ na procesy gospodarcze. Rynek kapitałowy, choć jest tworem bardzo złożonym, pozostaje w sferze zainteresowań coraz większej liczby inwestorów oraz wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym należą do najtrudniejszych, co wynika z relatywnie wysokiego ryzyka podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Rynek ten stwarza duże możliwości zyskownej lokaty kapitału, ale także ryzyko poniesienia istotnych strat. Ryzyko związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych jest odwrotnie proporcjonalne do stanu posiadanej wiedzy, bowiem inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga bowiem dużej wiedzy teoretyczno-praktycznej o funkcjonowaniu rynku oraz zasadach i metodach inwestowania. Coraz częściej w procesie inwestowania wykorzystywane są metody ekonometryczne oraz statystyczne. Największą popularność zdobywają metody proste, zrozumiałe dla inwestora i mało skomplikowane pod względem obliczeniowym. Jedną z takich metod, która coraz szerszej wykorzystywana jest w naukach ekonomicznych, jest analiza dyskryminacyjna. Stosowana jest przede wszystkim do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, oceny wniosków kredytowych, opinii audytorskich, systemu wczesnego ostrzegania. (fragment tekstu)

The subject of the article is utilization of linear discriminant function in the capital market for classification of the companies in years 2001 and 2002. The net profit or loss was the criterion of discrimination. The companies were classified annually based on economic and financial ratios. Results of the classification were acceptable. In long-term horizon, investor can use profitable stocks to construct portfolios. The results of this analysis indicate a practical value of the proposed approach in capital markets analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz., Misztal M., (1998). Zastosowanie wybranych metod dyskryminacji do wspomagania diagnozy i określenia ryzyka operacyjnego u pacjentów z chorobą wieńcową, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '98, red. T.Trzaskalik, Katowice.
  2. Jajuga K. (1990). Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN. Warszawa.
  3. Kamela-Sowińska A. (2003). Źródła polskiego Enronu, w: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T.1, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
  4. Kolonko J. (1980). Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa.
  5. Lasek M. (2002). Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca. Warszawa.
  6. Markowitz H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance.
  7. Sierpińska M., Jachna T. (1996). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa.
  8. Tarczyński W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny nr 3, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu