BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Marcin (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Ocena długookresowej efektywności portfeli papierów wartościowych generowanych przy użyciu algorytmu ewolucyjnego
Evaluation of Long Term Efficiency of Portfolios Build Using Evolutionary Algorithm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 279-291, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Algorytmy, Sieci neuronowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Portfolio securities, Algorithms, Neural networks, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Konstrukcja portfela papierów wartościowych jest niebanalnym zadaniem, od kilku już dziesięcioleci będącym przedmiotem dogłębnych badań i empirycznych analiz. Wykorzystywane jest w tym celu całe spektrum narzędzi analitycznych, przy czym w ostatnich latach wzrosła popularność metod, które można by określić ogólnym mianem metod nieklasycznych - między innymi sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Te pierwsze często są stosowane jako narzędzia prognozowania notowań poszczególnych spółek, czy też generowania sygnałów kupna/sprzedaży walorów (por. [6], [9] s.l 11-170). Algorytmy genetyczne niejednokrotnie były rozpatrywane jako metoda rozwiązywania zadania konstrukcji portfela (por. [1], [3], [4], [5]). Niniejsza praca jest próbą rozwinięcia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego metodyki zaproponowanej w pracy [1]. Zaprezentowana zostanie procedura pozwalająca m.in. na uwzględnienie dodatkowych warunków ograniczających skład tworzonego portfela - w szczególności określenie górnego pułapu udziału poszczególnych walorów oraz zagwarantowanie ustalonego stopnia kontynuacji składu w portfelach generowanych na kolejne okresy inwestycji. W badaniach empirycznych uwzględnione zostaną koszty transakcyjne, a uzyskane rezultaty będą odniesione do indeksu giełdowego oraz do zmian notowań wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)

This paper presents a procedure of building a portfolio of stocks using an evolutionary algorithm (or evolutionary programming). Selection of the stocks is based on historical rates of return in numerous (random) periods. Author introduces a problem-specific crossover operator, preserving limitations on share of single stock in the portfolio. Empirical analysis is also performed, considering long-term sequential portfolio selection on Warsaw Stock Exchange Market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Godlewski M. (2004). Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych, w: Prace Katedry Badań Operacyjnych pod red. K. Piaseckiego i W. Sikory (w druku)
  2. Goldberg D.E. (1998). Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  3. Gwiazda T. (1997). Dywersyfikacja portfela akcji algorytmem genetycznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW. Warszawa.
  4. Jarek S. (1998). Zastosowanie algorytmów genetycznych do tworzenia portfela papierów warościowych, w: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Część 1 pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
  5. Jarek S. (1999). Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Część I pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
  6. Kuba E. (1997). Prognozowanie trendów i punktów zwrotnych rynku kapitałowego, w: Zastosowania badań operacyjnych pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Absolwent. Łódź.
  7. Michalewicz Z. (1996). Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  8. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
  9. Witkowska D. (2000). Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Wydawnictwo Menadżer. Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu