BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garstka Witold
Tytuł
Przydatność modelu opartego na analizie dyskryminacyjnej dla potrzeb tworzenia portfela akcji
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 92-103, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Papiery wartościowe, Akcje, Stopa zwrotu akcji, Analiza dyskryminacyjna
Equity portfolios, Securities, Shares, Stock rate of returns, Discriminant analysis
Abstrakt
W wielu publikacjach traktujących o inwestowaniu w papiery wartościowe, wśród z narzędzi decyzyjnych wymienia się oprócz analizy fundamentalnej i technicznej analizę dyskryminacyjną. Jej wyższość nad tradycyjnymi metodami opartymi na wynikach finansowych spółek polega na zastosowaniu statystycznego sposobu interpretacji parametrów opisujących sytuację finansową spółek-emitentów. W uproszczeniu różnica pomiędzy analizą fundamentalną i dyskryminacyjną polega na korzystaniu z różnych przesłanek podczas wnioskowania. Zwolennik analizy fundamentalnej, interpretując np. wskaźniki rentowności, przeprowadzi analizę wpływu rentowności na wartość wewnętrzną spółki i zakładając, że cena rynkowa w przybliżeniu odzwierciedla wartość, wyciągnie wnioski co do przyszłego kształtowania się kursu akcji. Tymczasem dla inwestora posługującego się funkcją dyskryminacyjną nieistotne jest, czy wysoka rentowność świadczy o przedsiębiorstwie dobrze, czy też źle. Dla niego ważne jest, czy dotychczasowej wysokiej rentowności towarzyszyła wysoka stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki. Jeśli dotychczas rentowne spółki dawały okazję do wysokich zarobków, to z dużym prawdopodobieństwem można zakładać kontynuację tej tendencji. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wyniki badań mających na celu weryfikację tezy o przydatności metody dyskryminacyjnej dla potrzeb budowy portfela. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Analiza techniczna, analiza fundamentalna, t.l, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  2. Czekała M., Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  3. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i sposoby jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  4. Altman E. J., The Prediction of Corporate Bankrupcy: a Discriminant Analisis, "The Journal of Finance", vol. 23, March 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu