BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gudanowska Alicja (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Mapowanie a foresight - wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu
Mapping and Foresight - Some Methodological Aspects of one of the Research Trends in Management Science
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 103-111, bibliogr. 36 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Nauka, Zarządzanie, Metoda foresight, Rozwój technologiczny
Science, Management, Foresight method, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę badań foresightowych, skupiając się na wybranych aspektach metodologicznych związanych z mapowaniem. Opisano istotę badań foresightowych oraz poruszono kwestię metodyk projektów o tym charakterze, również w aspekcie technologicznym. Większość uwagi skupiono na dwóch metodach mapowania: tworzeniu map technologii oraz marszrut rozwoju technologii, jako interesującym i wartym dalszego zainteresowania wątku badawczym. (abstrakt oryginalny)

Thinking about the future and planning for it has long been the subject of management. In this context, different approaches are of interest, one of today's is foresight, often mixed with strategic management. What distinguishes foresight from the traditional planning system is the use of systematic methods in it, which cover a large range of dates and include aspects of social participation. The methodology in foresight projects are often complex schemes involving multiple methods. The paper considers the theme of foresight studies, focusing on selected aspects of the methodology, called mapping. The author describes the nature of foresight studies and project methodologies, also in the context of technology. Most of the attention is focused on two methods of mapping: technology mapping and technology roadmapping, as interesting research threads. The purpose of this article was a preliminary recognition in this research area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albright R.E., (2009), Visualization in Strategic and Technology Roadmapping, PICMET 2009 Proceedings, August 2-6, Portland, Oregon USA.
 2. Andersen P.D., Rasmussen B., Strange M., Haisler J., (2005), Technology Foresight on Danish Nano-science and Nano-technology, "Foresight" vol. 7, no. 6.
 3. Cuhls K., Johnston R., (2008), Corporate Foresight, [w:] Cagnin C., M. Keenan, R. Johnston, F. Scapolo, R. Barre (red.), Future-Oriented Technology Analysis, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 4. Cuhls K., (2003), From Forecasting to Foresight Processes - New Participative Foresight Activities in Germany, "Journal of Forecasting" vol. 23.
 5. Denarius D., (2004), Senthesis Report on Foresight Models and Methodology, Office of Technology Foresight, Canada.
 6. Gavigan J.P., Scapolo F., (1999), A comparison of national foresight exercises, "Foresight" vol. 1, no. 6.
 7. Georghiou L., (2007), Future of Foresighting for Economic Development, UNIDO Technology Foresight Summit, Budapest.
 8. Georghiou L., (2001), Third Generation Foresight: Integrating the Socio-Economic Dimension, in Proceedings of the International Conference on Technology Foresight - the approach to and potential for New technology Foresight, NISTEP Research Material 77.
 9. Glińska U., Kononiuk A., Nazarko Ł., (2009), Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce, [w:] Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight "Polska 2020", Warszawa.
 10. Grupp H., Linstone H.A., (1999), National Technology Foresight Activities Around the Globe: Resurrection and New Paradigms, "Technological Forecasting and Social Change" vol. 60.
 11. Héraud J.-A., Cuhls K., (1999), Current Foresight Activities in France, Spain, and Italy, "Technological Forecasting and Social Change" vol. 60.
 12. Keenan M., Popper R., (2008), Comparing Foresight "Style" in six World Regions, "Foresight" vol. 10, no. 6.
 13. Kononiuk A., (2010), Przegląd polskich inicjatyw foresightu regionalnego i branżowego w świetle badań własnych, "Zarządzanie i Marketing" z. 17, nr 3.
 14. Łunarski J., (2010), O możliwościach standaryzacji zarządzania technologią, "Zarządzanie i Marketing" z. 17, nr 3.
 15. Magruk A., (2011), Foresight technologiczny a zarządzanie technologią, "Problemy Eksploatacji" nr 3.
 16. Martin B.R., (1995), Foresight in Science and Technology, "Technology Analysis & Strategic Management" vol. 7, no. 2.
 17. Matusiak K.B. (red.), (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa.
 18. Muller G., (2008), Roadmapping, Embedded Systems Institute, Eindhoven.
 19. Nazarko J., (2010), Założenia metodologiczne mapowania technologii, prezentacja w ramach panelu eksperckiego nt. "Mapowanie technologii" w projekcie systemowym MNiSW "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami", Warszawa, 3 marca 2010 r.
 20. PARP, (2005), Podręcznik Foresight Technologiczny, Tom 1: Organizacja i metody, Warszawa.
 21. Phaal R., Farrukh C.J.P., Probert D.R., (2000), Fast-start Technology Roadmapping, 9th International Conference on the Management of Technology (IAMOT 2000), Miami.
 22. Phaal R., (2004), Technology Roadmapping, "Foresight Methodologies", UNIDO Tekst Book, Training Module 2, Austria.
 23. Popper R., (2008), How are Foresight Methods Selected?, "Foresight" vol. 10, no. 6.
 24. Foresight. Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020. Mapy wiedzy dla Regionu Małopolski w Polsce, (2008), raport, Krakowski Park Technologiczny.
 25. Reger G., (2001), Technology Foresight in Companies: From an Indicator to a Network and Process Perspective, "Technology Analysis & Strategic Management" vol. 13, no 4.
 26. Smith J.E., (2006), S&T Foresight for Canadian Insight & Strategic Preparedness, Office of the National Science Advisor, Canada.
 27. Smith J.E., Saritas O., (2011), Science and Technology Foresight Baker's Dozen: A Pocket Primer of Comparative and Combined Foresight Methods, "Foresight" vol. 13, no. 2.
 28. Van Lente H., Rip A., (1998), The Rise of Membrane Technology, "Social Studies of Science" vol. 28, no 2.
 29. Warnke P., Heimeriks G., (2008), Technology Foresight as Innovation Policy Instrument: Learning from Science and Technology Studies, [w:] C. Cagnin, M. Keenan, R. Johnston, F. Scapolo, R. Barre (red.), Future-Oriented Technology Analysis, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 30. Foresight Vehicle Technology Roadmap - Technology and Research Directions for Future Road Vehicles, (2004), Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd., London, [online], www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/trm/documents/foresight_vehicle_v1.pdf, [04.02.2012].
 31. Klincewicz K., Żemigała M., Mijal M., (2012), Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, MNiSW, Warszawa, [online], www.nauka.gov.pl/na-skroty/zasoby/, [04.02.2012].
 32. Nazarko J., Ejdys J., Gudanowska A., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko Ł., (2010), Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, ekspertyza, [online], www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Foresight/20101203_Ekspertyza_MNiSW.pdf, [04.02.2012].
 33. PARP, (2010), Foresight jako Narzędzie Zarządzania Wiedzą i Innowacją, Warszawa, [online], publikacja dostępna na Portalu Innowacji: www.pi.gov.pl, [04.02.2012].
 34. Piasecki B., Rogut A., (2011), Foresight jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Pierwsze doświadczenia, Konferencja Otwierająca Przedsięwzięcie pn. Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, [online], www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/prognozy-rozwoju/konferencja-otwierajaca-przedsiewziecie-pn-narodowy-program-foresight-wdrozenie-wynikow/, [04.02.2012].
 35. Safin K., Ignacy J., Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości, [online], www.qol.ue.wroc.pl/p/_/65/foresight_strategiczny_jako_narzedzie.pdf, [04.02.2012].
 36. Strona internetowa European Foresight, forera.jrc.ec.europa.eu, [05.02.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu