BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołoducho-Pelc Letycja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Planowanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach - historyczna czy nowoczesna koncepcja zarządzania?
Strategic Planning in Small Enterprises - a Modern or a Historical Concept of Management?
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 112-121, tab., bibliogr. 35 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management, Enterprise management, Strategic planning, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ani kontrowersyjny, ani odkrywczy nie jest pogląd, że zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI w. różni się znacząco od warunków, w jakich dotychczas działały organizacje. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy planowanie ma wciąż istotne znaczenie i czy proces planowania strategicznego może pomóc małym przedsiębiorstwom przetrwać i rozwijać się. (abstrakt oryginalny)

Neither controversial nor visionary is a view corporate governance in the twenty-first century had which is not significantly different from conditions in which organizations work now. Today's companies operate in times of great uncertainty, however, priorities, such as the need to dominate competitors and to ensure sustainable development of the company remain current. Multifaceted changes in the surrounding world has become obsolete for planning the future of the business. The paradox is that the more difficult to plan for the future, due to the unpredictable environment, the greater the importance of gaining knowledge about the changes occurring in the environment and the company. With the proper reading of market signals, it is possible to plan the development, which is the best preparation for the demands of the future. Implementation of strategic planning helps build the model's dynamic, flexible, risk-prone, and even capable of making controversial decisions, acting in an orderly and logical way despite the changes in the environment. The purpose of this paper is to answer the question of whether planning is still relevant and whether the strategic planning process can help small businesses survive and develop. The specificity of small businesses means that the planning process is less formal and more intuitive, the shorter time horizon of the strategy, the planning system simpler. Lack of formalized strategic planning means entrepreneurs mistakenly treat it as a response to the changing environment, which forces you to react quickly and prevents planning. This approach to planning changes with the growth and development of small businesses. In times of increasing competition small business planning usually refers to activities related to the expansion of business, using effective marketing or offering better products and services. These factors necessitate a more formalized approach to planning, on the other hand, the tendency to make the system of command-and-control management in the face of rapid and chaotic changes in the environment does not work. This leaves the search for optimal solutions by using a formal planning system helped by an open model of leadership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldehayyat J.S., Twaissi N., (2011), Strategic Planning and Corporate Performance Relationship in small Business Firms: Evidence form a Middle East Country Context, "International Journal of Business and Management" vol. 6, no. 8, August.
 2. Andersen A.R., Atkins M.H., (2001), Business Strategies for Entrepreneurial Small Firms, "Strategic Change" vol. 10, no. 6.
 3. Bariery rozwoju małych i średnich firm, (2004), "Zarządzanie na Świecie" nr 7.
 4. Barrow C., Barrow P., Barrow R., (2005), Biznes plan w małej firmie, Helion, Gliwice.
 5. Moyer R., (1982), Strategic Planning for the Small Firm, "Journal of Small Business Management" vol. 20.
 6. Box T.M., (2011), Small Firm Strategy in Turbulent Times, "Academy of Strategic Management Journal" vol. 10, no. 1.
 7. d'Amboise G., (1985/1986), A Survey of Strategic Planning Models for Small Business, "Journal of Small Business and Entrepreneurship" vol. 3, no. 3, Winter.
 8. Dobbins R., Pettman B.O., (1997), Implementing a Winning Strategy, "Management Research News" vol. 20, iss. 10.
 9. Dwojacki P. (1995), Organizacja planowania strategicznego - rola naczelnego kierownictwa, "Przegląd Organizacji" nr 8.
 10. Gallagher R., (1992), Mała firma. To takie proste, Signum, Kraków.
 11. Hamm J., (2002), Why Entrepreneurs Don't Scale, "Harvard Business Review", December.
 12. Hiebeler R., Kelly T.B., Ketteman C., (2000), Najlepsze wzorce, Studio Emka, Warszawa.
 13. Ingram M., (2000), Zasady i techniki sporządzania biznes planów, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Pierścionek Z., (1997), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Jones D.W., (1982), Characteristics of Planning in Small Firms, "Journal of Small Business Management", July.
 16. Lyles M.A, Bair I.S., J.B. Orris, D.F. Kuratko, (1993), Formalized Planning in Small Business: Increasing Strategic Choice, "Journal of Small Business Management" vol. 31, iss. 2.
 17. Lynch R., (2004), Corporate Strategy, Financial Times/Prentice Hall, Harlow.
 18. Łuczak M., (2003), Strategie w działalności przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 19. Wheelen T., Hunger J.D., (1990), Strategic Management, Addison - Wesley Reading.
 20. Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.
 21. MacMillan I.C., (1975), Strategy and Flexibility in the Smaller Business, "Long Range Planning", June.
 22. O'Regan N., Ghobadian A., (2002), Effective Strategic Planning in Small and Medium Sized Firms, "Management Decision" vol. 40, iss. 7/8.
 23. Orpen C., (1985), The Effects of Long-range Planning on Small Business Performance: A Further Explanation, "Journal of Small Business Management", January.
 24. Peter J., Graham B., (1997), The Performance and Competitive Advantage of Small Firms: A Management Perspective, "International Small Business Journal" vol. 15.
 25. Peters T., (2005), Leadership, Dorling Kindersley Limited, London.
 26. Przyczyny upadku młodych firm, (2000), "Zarządzanie na Świecie" nr 2.
 27. Przydatność planów biznesu, (2004), "Zarządzanie na Świecie" nr 7.
 28. Przydatność różnych instrumentów zarządzania wg oceny menedżerów, (2001), "Zarządzanie na Świecie" nr 10.
 29. Romanowska M., (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 30. Safin K., (2002), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 31. Sandberg W.R., Robinson Jr R.B., Pearce II J.A., (2001), Why Small Business Need a Strategic Plan, "Business and Economic Review" vol. 48, iss. 1.
 32. Shrader C.B., Mulford C.L., Blackburn V.L., (1989), Strategic and Operational Planning, Uncertainty, and Performance in Small Firms, "Journal of Small Business Management" vol. 27, iss. 4.
 33. Stonehouse G., Pemberton J., (2002), Strategic Planning in SME-s - Some Empirical Findings, "Management Decision" vol. 40, iss. 9.
 34. Targalski J. (red.), (1999), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 35. Thurston P.H., (1983), Should Smaller Companies Make Formal Plans?, "Harvard Business Review" September-October.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu