BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Gotowość organizacji do angażowania pracowników w procesie tworzenia i wdrażania strategii
Readiness of the Organization to Engage Employees in the Process of Creating and Implementing Strategies
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 122-128, bibliogr. 20 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie strategiczne, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Personnel participation in management, Strategic management, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano zagadnienie dojrzałości organizacji, w tym także jej pracowników, do udziału w procesie tworzenia i wdrażania strategii. W szczególności podkreślono istotność tego aspektu, a także wskazano potencjalne konsekwencje działań mających na celu zapewnienie warunków sprzyjających dojrzałości strategicznej. Zaprezentowane zostały także wnioski z badań, które dotyczyły wdrażania koncepcji angażowania pracowników, skupiające się przede wszystkim na aspekcie zaawansowania partycypacyjnego, czyli gotowości organizacji do włączania pracowników w proces zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The article describes the issue of maturity of the organization, including its employees, to participate in the creation and implementation of strategy. In particular, it points out the importance of this aspect, and also indicates the potential consequences of actions aimed at ensuring the conditions conducive to strategic maturity. The aim of the paper is to summarize the reasons why it is important to recommend potential opportunities of engaging employees in the process of strategic management. It seems that the concept of participation can be one of many topics worth including in the ongoing debate on the future and boundaries of this process. This is especially relevant in the context of the opportunity created by the knowledge that allows you to just use the theoretical and practical implications in building and maintaining a competitive advantage. The author also presents the conclusions of the study, which includes the implementation of the concept of involvement of employees, focusing primarily on the aspect of participatory advancement, defined as the organizations readiness to involve employees in the strategic management process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlbrandt R., Leana C., Murrell A., (1992), Employee Involvement Programmes Improve Corporate Performance, "Long Range Planning" no. 5.
 2. Andersen T., (2004), Integrating Decentralized Strategy Making in Dynamic Environments, "Journal of Management Studies", December, za: G. Aniszewska, Zdecentralizowana strategia i proces planowania strategicznego w dynamicznym otoczeniu, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 1.
 3. Ashmos D., Duchon D., McDaniel R., (1998), Participation in Strategic Decision Making: The Role of Organizational Predisposition and Issue Interpretation, "Decision Sciences" no. 1.
 4. Bacharach S., (2008), Przeciągnij ich na swoją stronę. Zdobądź poparcie, przekonaj sceptyków, wykonaj swój projekt, MT Biznes, Warszawa.
 5. Bailom F., Matzler K., Tschemernjak D., (2009), Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 6. Caggiano C., (1993), An Open Company? Are you Nuts?, "Entrepreneurship" no. 7.
 7. Colan L., (2009), Engaging the Hearts and Minds of All Your Employees, McGraw-Hill, New York.
 8. Ducote R., (1992), The Question of Employee Involvement, "Nonwovens Industry", May.
 9. Haudan J., (2008), The Art of Engagement, Bridging the Gap Between People and Possibilities, Root Learning, London.
 10. Jasiński B., (2009), Partycypacja pracowników w nadzorze korporacyjnym, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 11. Juchnowicz M., (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa.
 12. Kaplan R., Norton D., (2004), Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy?, "Harvard Business Review" Polska, kwiecień.
 13. Mączyński J., Witkowski S., Jarosiewicz H., (1999), Praktyczne implikacje normatywnego modelu partycypacji decyzyjnej, [w:] R. Krupski (red.), Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, WSZiP, Wałbrzych.
 14. McCune J., (1992), More Power to them, "Small Business Reports" no. 11.
 15. Mendel T., (2001), Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Pech R., (2009), Delegating and Devolving Power: A Case Study of Engaged Employees, "Journal of Business Strategy" no. 1.
 17. Ryde R., (2009), Istotą przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyć serca i umysły, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 18. Stack J., (1994), The Great Game of Business, Doubleday, New York.
 19. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., (2008), Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 20. Zając C., (2008), Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu