BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian
Tytuł
Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych
Intermediation In Foreign Trade and the Theory of Transaction Costs
Źródło
Ekonomista, 1998, nr 4, s. 443-468, bibliogr. s. 467
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Teoria kosztów transakcyjnych, Pośrednictwo handlowe
Foreign trade, Transaction cost theory, Trade intermediary
Abstrakt
Swoboda przedsiębiorstw w rozstrzyganiu problemu korzystania lub niekorzystania z usług pośredników w handlu zagranicznym nie oznacza, że decyzje dotyczące tej materii są proste i nie budzą wątpliwości. Obserwacja wskazuje, że zapadają one najczęściej przy wykorzystaniu podejścia będącego mieszanką dogmatyzmu oraz metody prób i błędów. Oba składniki tego podejścia oddziałują w przeciwnych kierunkach: dogmatyzm nakazuje stosować rozwiązania oceniane w sposób uproszczony jako najlepsze (np. absolutyzowanie samodzielnego prowadzenia handlu zagranicznego bez względu na uwarunkowania); metoda prób i błędów sugeruje poszukiwanie rozstrzygnięć - mogą one jednak dużo kosztować i rozciągać się w czasie. W obu przypadkach istnieje potrzeba wypracowania kryteriów, których zastosowanie pozwoli usprawnić proces poszukiwania i wyboru odpowiednich rozwiązań. Wydaje się, że obiecujące możliwości oferuje wykorzystanie teorii kosztów transakcyjnych. Stąd w dalszej części artykułu podjęto następujące kwestie: 1) charakterystyka teorii kosztów transakcyjnych; 2) problem pośrednictwa w handlu zagranicznym w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych; 3) propozycja rozwiązania problemu - kryteria alokacji funkcji w układzie eksportowym; 4) wpływ czynnika skali na strukturę układu eksportowego, 5) propozycja rozwiązania problemu z wykorzystaniem teorii kosztów transakcyjnych.

In many cases, the producer of exported goods faces the decision whether the company itself should enter the target market or to employ a specialized intermediary for that purpose. This problem is known as the dilemma of make or buy. In solving the problem the theory of transaction costs may be used. In the proposed application of the theory of transaction costs attention is centered on the question to what extent the export functions should be performed by the producer or by a foreign trade firm, taking account of the expected costs, so as to minimize the latter. The recommendations of the theory of transaction costs are applied in the article to construction of an analytical scheme that identifies the factors speaking in favour of conducting the export business by oneself and those favouring a firm specialized in foreign business as intermediary. Attempt is also made to operationalize those factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu