BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pindelski Mikołaj (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych
Opportunities and Limitations of Innovative Development Strategies to Family Businesses
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 129-141, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacje, Strategia innowacyjna, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Segmentacja, Kultura przedsiębiorstwa, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Family-owned business, Innovations, Innovation strategy, Company development strategy, Segmentation, Culture of enterprise, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce funkcjonowania firm rodzinnych. Zaprezentowano w nim przegląd definicji firm rodzinnych, ich charakterystykę, modele strategii rozwojowych, segmentację, jak również szanse i ograniczenia stojące przed familijnym biznesem. Ponadto omówione zostały wyniki badań firm rodzinnych na polskim rynku, a także dobre praktyki, pochodzące z kraju i ze świata. Firmy rodzinne były znane od zawsze. Na całym świecie są trzonem działalności przemysłowej, usługowej, jak i handlowej. W Polsce ich rola nie jest jeszcze wystarczająco doceniana, jednakże wyniki finansowe krajowych firm rodzinnych mogą być sygnałem, iż sytuacja ta szybko się zmieni. Dodatkowo działania Unii Europejskiej związane z istotnym wsparciem finansowym powinny stanowić ważny krok w rozwoju firm rodzinnych oraz poprawy ich wizerunku w oczach konsumentów i konkurentów. Artykuł ma celu zaprezentowanie modeli firm rodzinnych, ich segmentacji, barier oraz sposobów radzenia sobie z kryzysami. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the subject of how family businesses function. It presents an overview of family business definitions, family business characteristics, development strategy models, segmentation as well as the opportunities and restrictions faced by family businesses. Furthermore, the results of surveys conducted by family businesses on the Polish markets and their best practices worldwide have been presented. Family businesses have been around forever. They form the core of industrial, service and commercial business worldwide. Their role in Poland has not been appreciated well enough yet, however, the financial results of family businesses may be a signal that such situations are going to change soon. In addition, the European Union actions related to substantial financial support should represent an important step in family business development and an improvement of their image in consumers' and competitors' eyes. This paper presents the models of family businesses, their segmentation, barriers and methods of coping with crisis situations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie firm rodzinnych w Polsce, (2009), raport Pentor dla PARP, Warszawa.
 2. Dyer W.G. Jr., (2005), Culture and Continuity in Family Firms, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.
 3. Fleming Q.J., (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice.
 4. Gallo M.A., (2004), Global Perspectives on Family Businesses, [w:] J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 5. Gersik K.E., Lansberg I., (2009), Generation to Generation Life Cycles of the Family Business, [w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltex, Warszawa.
 6. Gibiec W., (2006), Charakterystyka firm rodzinnych, cz. 1, "Biznes Rodzinny", nr 5.
 7. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., (2006), Przedsiębiorstwo rodzinne - funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 8. Kadłubowska J., (2006), Sześć sekretów na sukces biznesu rodzinnego wg Jamesa Lea, "Biznes Rodzinny", nr 5.
 9. Kowalewska A. (red.), (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania - raport PARP, PARP, Warszawa, grudzień.
 10. Lipiec J., (2006), Zysk z ojca na syna, "Puls Biznesu" nr 11, stycznień.
 11. Lloret J.T., (2006), Od przedsiębiorstwa rodzinnego do rodziny przedsiębiorczej, "Biznes Rodzinny", nr 2.
 12. Löwe C., (2002), Die Familienunternehmung- Zukunftsicherung durch Führung, [w:] K. Safin (red.), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Ostrowska K., (2008), Dwudziestu wspaniałych, Rzeczpospolita z 31 października 2008 r.
 14. Ranking - 250 największych firm rodzinnych na świecie, (2006), "Family Business Magazine", nr 2.
 15. Safin K., (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne: istota i zachowania strategiczne, AE Wrocław, Wrocław.
 16. Sułkowski Ł., (2005), Determinanty rozwoju firm rodzinnych, TNOiK, Toruń.
 17. Szubański P., (2007), Z ojca na syna przez 1000 lat, "Businessman.pl", nr 11.
 18. Tagiuri R., Davis J.A., (1982), Bivalent Attributes of the Family Firm. Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts.
 19. Thornton G., (2004), Biznes rodzinny, Helion, Gliwice.
 20. Tighe Ch., (2009), Rodzinne firmy potrafią skutecznie opierać się kryzysom, "Financial Times/Forsal", 15 sierpnia 2009 r.
 21. Zbiegień-Maciąg L., (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.
 22. Poch R., Dynastia z Zagłębia Ruhry, [online], http://biznes.onet.pl/dynastia-z-zaglebia-ruhry,18564,3327229,3,prasa-detal.
 23. http://firmyrodzinne.pl/
 24. Carlock R., Jak przetrwać emocjonalnie światowy kryzys gospodarczy, [online], http://firmyrodzinne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=170:jak-przetrwac-emocjonalnie-swiatowy-kryzys-gospodarczy-&catid=45:artykuly&Itemid=57.
 25. http://mokate.pl/
 26. http://www.biznesrodzinny.pl/pressroom.html/
 27. http://www.cofraholding.com/
 28. http://www.cxo.pl/
 29. Firmy rodzinne na polskim rynku - bariery i perspektywy, http://www.e-conference.pl/e/index.php/inf_view4,29,firmy,rodzinne,polskim,rynku,%E2%80%93,bariery,perspektywy.htm/
 30. http://www.familybusinessmagazine.com/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu