BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Monika (Uniwersytet Gdański), Borkowski Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Współczesne badania transportowe na świecie i metody ich rozpowszechniania. Implikacje dla Polski
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 17-36, tab.
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu, Badania naukowe
Transport, Transport infrastructure, Scientific research
Abstrakt
Współczesne kierunki rozwoju badań transportowych, jak wskazują doświadczenia Światowej Konferencji Transportowej oraz badania prowadzone w Unii Europejskiej, ewoluują w stronę analiz wielopłaszczyznowych prowadzonych z wykorzystaniem modeli transportowych. Dostrzegalną tendencją jest także wzrost liczby badań wdrożeniowych i zacieśnianie współpracy między przedstawicielami teorii i praktyki. Warunkiem realizacji skomplikowanych i obejmujących wiele problemów zagadnień jest jednak ściślejsza współpraca między jednostkami badawczymi. Nie chodzi tu o centralizację badań, która wpłynęłaby negatywnie na dobór tematów badawczych i zakres prowadzonych prac, a raczej o koordynację i współdziałanie w realizacji konkretnych projektów. Bez współpracy różnych ośrodków akademickich wspomaganych przez rządowe instytucje badawcze nie jest możliwa realizacja bardziej ambitnych przedsięwzięć z uwagi na ograniczenia w finansowaniu i kadrowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku Polski, gdzie wraz z inwestycjami transportowymi na niespotykaną dotąd skalę pojawiają się szanse na prowadzenie interesujących studiów transportowych. Polski potencjał badawczy w zakresie liczby ośrodków, umiejętności, wiedzy zasobu kadrowego jest w tej dziedzinie znaczący. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu