BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efektywny transport czynnikiem wzrostu konkurencyjności gospodarki narodowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 37-47, tab., wykr., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika transportu, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacja transportu, Inwestycje w transporcie, Rozwój transportu
Transport economics, Knowledge-based economy, Organization of transport, Investments in transport, Development of transport
Abstrakt
Według klasycznej definicji, potrzeba transportowa wynika z braku jedności miejsca i czasu elementów niezbędnych do działalności lub do osiągnięcia określonego celu. Potrzeba ta przybiera kształt zgłoszonego przez gospodarkę lub społeczeństwo popytu na przemieszczenie osób lub rzeczy w danym czasie na określoną odległość3. Literatura zawiera liczne propozycje podziału potrzeb według różnych kryteriów, np. na potrzeby obligatoryjne i fakultatywne, w przewozach pasażerskich według celu podróży, w przewozach towarowych według działu gospodarki, rodzaju ładunku, fazy procesu produkcyjnego, podatności przewozowej, relacji przewozowych (z podziałem na eksport, import i tranzyt), w przewozach obu rodzajów według gałęzi transportu, typu taboru, odległości przewozu. Potrzeby transportowe powstają w obrębie układów osadniczych (przemieszczanie ludności wynikające z realizacji potrzeb bytowych, socjalnych, oświatowych itp.), w obrębie układów produkcji dóbr i usług (przewozy surowców, półfabrykatów itp.) oraz na styku tych układów (dostarczanie wytworzonych dóbr do finalnych odbiorców-konsumentów, ruchliwość komunikacyjna ludności związana z wykonywaniem zawodu). Transport umożliwia i zapewnia osiągnięcie w określonym czasie jedności miejsca pracowników, przedmiotów i narzędzi pracy oraz materiałów wykorzystywanych przez działy gospodarki narodowej przy tworzeniu produkcji globalnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Małek P. : Ekonomika transportu. PWN, Warszawa 1977.
  2. Madejski M., Lissowska E., Marzec J. : Ekonomika transportu. Wstęp do nauki o transporcie. SGH, Warszawa 1971.
  3. Tarski I. : Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. PWE, Warszawa 1973.
  4. Burnewicz J., Szczerba E. : Nowa jakość polskiego transportu po integracji z UE. "Przegląd Komunikacyjny", 2004.
  5. Grzywacz W. : Infrastruktura transportu. WKiŁ, Warszawa 1982.
  6. Ciesielski M., Szudrowicz A. : Ekonomika transportu. AE, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu