BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie publiczne - wybrane aspekty eksploracji wiedzy i jej aplikacji
Public Management - Some Aspects of the Exploration of Knowledge and its Application
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 142-152, tab., bibliogr. 34 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Metody badawcze, Edukacja
Public governance, Research methods, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę zarządzania publicznego jako obszaru badań naukowych oraz możliwości jego wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym. Zwrócono uwagę na zarządzanie publiczne z perspektywy kierunków jego badań, koncepcji, metod badań, modeli, aplikacji oraz oferty edukacyjnej. Autor próbuje udowodnić, iż zarządzanie publiczne dąży do ukonstytuowania się jako subdyscyplina nauki. (abstrakt oryginalny)

In theory and practice - there is debate on the place of public management in science and socio-economic life. Its role is often underestimated in the context of changing management paradigms. Development makes issues of public management as an area of scientific research and its possible uses in socio-economic life. It draws attention to public management from the perspective of its research, concepts, research methods, models, applications, and educational directions. The study sample was taken to confirm that public management tends to be constituted as a sub-field of science. One of the possible areas of exploration for expertise in public management may be the concept of Public Governance (PG). Public Governance is a dynamic concept of managing public organizations. It refers to the New Public Management (NPM), especially in the treatment of citizens as customers, and in the pursuit of "social profit maximization". Public Governance refers to the The New Governance and draws attention to the greater community in the functioning of public authorities. Taking into consideration the fact that public management does not allow us to look from different points of view. Among them it may be the prospect of using it in public administration within the context of public-private partnerships in scientific research as well as in applications. Attempts to describe public management can be contributed to the revalorization and perception in the context of management science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., (2003), Metodologia nauk, TNOiK - Dom Organizatora, Toruń.
 2. Bevir M., (2007a), Public Governance. Theories of Governance, vol. 1, SAGE Library of Political Science, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 3. Bevir M., (2007b), Public Governance. Public Sector Reform, vol. 2, SAGE Library of Political Science, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 4. Bevir M., (2007c), Public Governance. Public Policy, vol. 3, SAGE Library of Political Science, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 5. Bevir M., (2007d), Public Governance. Democratic Governance, vol. 4, SAGE Library of Political Science, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 6. Czaputowicz J. (red.), (2008), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Europejski Instytut Administracji Publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Czyż-Gwiazda E., (2010), Wpływ controllingu procesów na finansowe i pozafinansowe wyniki przedsiębiorstw, badania własne niepublikowane, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 8. EIPA, (2010), CAF External Feedback, CAF Resource Centre, European Institute of Public Administration, Maastricht.
 9. Frączkiewicz-Wronka A., (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Frączkiewicz-Wronka A., (2010), Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego, "Przegląd Organizacji" nr 9.
 11. Gajewska-Jedwabny A., (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltex, Warszawa.
 13. Hausner J., (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. Izdebski H., (2007), Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" nr 1.
 15. Koncepcja Good Governance - refleksje do dyskusji, (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 16. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa.
 17. Kożuch B., (2006), Zarys rozwoju zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 18. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., (2011), Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 19. Lissowski O., (2010), Kierunki modernizacji zarządzania publicznego, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Model Wspólnej Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. Jakość w administracji, (2008), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa.
 21. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa.
 22. Poświadczenie jakości zastosowania CAF - Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą, (2010), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, F5 Konsulting, Warszawa.
 23. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt, (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa.
 24. Rutkowski J. (red.), (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Sudoł S., (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK - Dom Organizatora, Toruń.
 26. Sudoł S., Kożuch B., (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne, [w:] S. Lachiewicz, N. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 27. Szczerski K., (2005), Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 28. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
 29. Wallin J.A., (2005), Bibliometric Methods: Pitfalls and Possibilities, "Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology" no. 97.
 30. Zawicki M., Mazur S. (red.), (2004), Analiza instytucjonalna Urzędu Gminy. Przewodnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyd. 2, Kraków.
 31. www.pri.msap.pl [24.06.2011].
 32. www.statsoft.pl [24.06.2011].
 33. www.spss.pl [24.06.2011].
 34. https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home [11.11.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu