BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelczyk Katarzyna
Tytuł
Analiza aktywności funduszy inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w okresie od 1.01.1998 r. do 30.06.1999 r.
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 128-142, tab.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych, Portfel inwestycyjny, Fundusze powiernicze, Fundusze zrównoważone
Investment funds, Stock market, Investment portfolio, Trust funds, Balanced funds
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe działające we własnym imieniu, lecz na rachunek swoich uczestników. Powstają przez zgromadzenie środków pieniężnych uczestników tych funduszy. Otrzymany w ten sposób portfel jest następnie inwestowany. Fundusze inwestycyjne lokują powierzone im pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych. Inwestowanie za pomocą funduszy pociąga za sobą mniejsze ryzyko niż indywidualne podejmowanie decyzji, dlatego w krajach zachodnich fundusze inwestycyjne są bardzo popularne . Przedmiotem niniejszej pracy są fundusze inwestycyjne występujące w Polsce. Rynek kapitałowy w naszym kraju, w tym i również rynek funduszy inwestycyjnych, jest rynkiem bardzo młodym, bo powstałym dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, ale dość szybko i prężnie się rozwijającym. Przy pomocy sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, autorka pracy chciałaby przedstawić stopień zależności funduszy od zdarzeń na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która jest głównym przedmiotem zainteresowania ze strony towarzystw. Jako że okres ostatnich dwóch lat jest, można by rzec, przełomowy dla rynku funduszy (wynika to z faktu jego przyspieszonego w tym czasie rozwoju), w pracy zaprezentowane zostaną działania zarządzających funduszami, zmierzające do jego lepszego funkcjonowania, poprzez umiejętne inwestowanie na warszawskim parkiecie, właśnie w tym okresie - od 1 stycznia 1998 roku do 30 czerwca 1999 roku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wilimowska Z., Madeła M., Fundusze inwestycyjne na polskim rynku, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998.
  2. Miziołek T., Dominują banki i spółki teleinformatyczne, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu