BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schmidt Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Analiza błędów w strategiach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Strategii rozwoju powiatu bocheńskiego na lata 2007-2013
Analysis of Common Mistakes in Strategies Developed by Local Governments with the Example of The Bochenski County Strategy for the Years 2007-2013
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 153-159, tab., bibliogr. 5 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Powiat, Zarządzanie strategiczne, Planowanie strategiczne, Strategia rozwoju regionalnego
Local government, County, Strategic management, Strategic planning, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reforma samorządowa z 1999 r. oraz wstąpienie Polski do UE spowodowały upowszechnienie się planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Niestety planowanie to nie zawsze jest na odpowiednim poziomie. Artykuł zawiera analizę strategii rozwoju powiatu bocheńskiego, która stanowi przykład niewłaściwie opracowanego dokumentu tego typu. Popełniono w niej takie błędy jak nieprawidłowe sformułowanie misji i wizji czy też nieprecyzyjne określenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Taka strategia nie może stanowić efektywnego narzędzia zarządzania strategicznego jednostkami samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Decentralization introduced in Poland in 1999 caused strategic planning to become very popular with local governments. For new voivodships developing regional strategy was even a legal obligation. After Poland joined the EU in 2004 the strategy also became a must for communes and counties as it was a necessity if they wanted to apply for support from EU structural funds. But were these documents properly prepared? Can they be used as an effective tool of strategic management by local governments? This article analyzes one of those strategies, developed by the Bochenski county's authorities. Unfortunately, analysis shows that popularity and correctness does not always go hand in hand. First of all, the starting point of every strategy - the mission and vision statement, were not properly formulated. Assignment of the task and its core strategy was also done incorrectly. It was imprecise and seems that the institution responsible for its coordination mishandled the realization of the task. The strategy developed in this way as analyzed in the above article cannot be an effective tool for strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ziobrowski Z., (1998), Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
  2. Bryson J.M., Alston F.K., (2005), Creating and Implementing Your Strategic Plan: A Workbook for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
  3. Bryson J.M., (2004), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass, San Francisco.
  4. Princeton Community Masterplan, (1996), Vision Statement, Princeton.
  5. Strategia rozwoju powiatu bocheńskiego na lata 2007-2013, (2007), Starostwo powiatowe w Bochni, Bochnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu