BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godłów-Legiędź Janina
Tytuł
Idea spontanicznego porządku społecznego Friedricha von Hayeka a proces transformacji ustrojowej
The Friedrich von Hayek's Idea of Spontaneous Social Order and the Problem of the System's Transformation
Źródło
Ekonomista, 1998, nr 5-6, s. 593-601, bibliogr, s. 600
Słowa kluczowe
Austriacka szkoła ekonomii, Historia myśli ekonomicznej, Liberalizm społeczno-ekonomiczny, Gospodarka rynkowa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Austrian School, History of economic thought, Social and economic liberalism, Market economy, Systemic transformation
Hayek Friedrich
Abstrakt
Wielka przemiana w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. musiała stanowić źródło ogromnej satysfakcji dla Friedricha von Hayeka. Powtarzał on stale, że system rynkowy jest nie tylko wydajny ekonomicznie, jest jedynym także systemem gwarantującym wolność i sprawiedliwość oraz sprzyja rozwojowi pokojowych i przyjaznych stosunków między ludźmi i narodami. Paradoks polega jednak na tym, że gdy empiryczne potwierdzenie znalazła teza. iż racjonalne gospodarowanie bez rynku jest niemożliwe, ujawniły się słabości doktryny autora tej przepowiedni i stopniowo gasł entuzjazm dla jego idei. (fragment tekstu)

The democratization and the economic liberalization in the countries of Central-Eastern Europe may be seen as a confirmation of and the suppert for the views by expressed Ludwig Mises and Friedrich von Hayek i the famous debate of the 'thirties on the rationality of the socialist economy. In the article stress is laid on the suggestion that the von Hayek's doctrine is not void of contradictions and that he, to a greater extent than other liberal thinkers, tried to convince that the market cannot operate successfully unless there are moral and legal institutions which protect the society against the liberty to degenerate into anarchy. Liberalism assumes the existence of an active policy aimed at supporting the system of competition. That leads to the conclusion that the need for an active intervention of the government is felt more profoundly as the market system is being instituted from its foundations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu