BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgorzelska Karolina
Tytuł
Rynek euroobligacji w Polsce na tle międzynarodowego rynku tych walorów
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 156-180, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Finanse międzynarodowe, Rynek kapitałowy, Rynek obligacji, Obligacje
International finance, Capital market, Bond market, Bonds
Abstrakt
Emisja obligacji jest jedną z form zaciągania kredytu. W odróżnieniu od emisji obligacji krajowych, z emisją obligacji międzynarodowych mamy do czynienia wtedy, gdy obligacje są emitowane w innym kraju niż kraj będący siedzibą kredytobiorcy. Sama obligacja jest papierem wartościowym zawierającym zobowiązanie jego wystawcy (emitenta) wobec posiadacza do zapłaty w określonym terminie kwoty wymienionej w tym dokumencie oraz odsetek. Najczęściej obligacje są wystawiane na okaziciela, dzięki czemu mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na rynku finansowym. Na ogół pożyczki obligacyjne nie są niczym zabezpieczone, w związku z tym pożyczkodawca, czyli nabywca obligacji, nie ma gwarancji, że otrzyma z powrotem wyłożony kapitał, jak również odsetki z niego. Z tego względu jedynie obligacje pożyczek zaciąganych przez podmioty cieszące się zaufaniem na rynku mają szansę być z powodzeniem rozprowadzone między potencjalnych nabywców, natomiast pożyczki obligacyjne zaciągane przez inne podmioty, mniej znane na rynku lub o niezbyt korzystnej sytuacji finansowej, muszą być gwarantowane przez pierwszorzędne banki lub rządy państw, na których terenie podmioty te mają swoją siedzibę. Rynek obligacji międzynarodowych składa się z dwóch segmentów: rynku obligacji zagranicznych (foreign bonds market) i rynku euroobligacji {eurobonds market). Emisje obligacji zagranicznych dokonywane są przez syndykaty bankowe złożone głównie z banków jednego kraju i denominowane w walucie wewnętrznej tego kraju, natomiast euroobligacje są denominowane w walucie innej niż waluta kraju, w którym jest dokonywana emisja, a emisji tej podejmują się zwykle międzynarodowe syndykaty bankowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Oręziak L., Rynek obligacji międzynarodowych, "Handel Zagraniczny" nr 7/1985.
 2. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Dusza M., Rynek euroobligacji (I): struktura, "Handel Zagraniczny" nr 2/1989.
 4. Rozliczenia międzynarodowe (pod red. S. Rączkowskiego), PWE, Warszawa 1977.
 5. Dusza M., Rynek euroobligacji (II): typy obligacji i uwarunkowania decyzji inwestycyjnych, "Handel Zagraniczny" nr 3/1989.
 6. Pietrzak E., Szymański K., Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.
 7. Bińczak H., Obligacje: chłodniej w USA, "Rzeczpospolita" nr 114/1997, z 17.05.1997.
 8. Bińczak H., Obligacje: rosyjska emisja na eurorynku, "Rzeczpospolita" nr 143/1997, z 21.06.1997.
 9. Stojewska A., Obligacje: premiery na eurorynku, "Rzeczpospolita" nr 149/1997, z 28.06.1997.
 10. Świderek T., Obligacje: stopy w centrum uwagi, "Rzeczpospolita" nr 155/1997, z 5.07.1997.
 11. Słojewska A., Obligacje: Włochy bliżej Niemiec, "Rzeczpospolita" nr 161/1997, z 12.07.1997.
 12. Bińczak H., Obligacje: Latynosi na rynku światowym, "Rzeczpospolita" nr 214/1997, z 13.09.1997.
 13. Słojewska A., Obligacje: Klub Paryski na eurorynku, "Rzeczpospolita" nr 26/1998, z 31.01.1998.
 14. Bińczak H., Obligacje: czekanie na piątek, "Rzeczpospolita" nr 80/1998, z 4 kwietnia 1998.
 15. Karpiński Sz., Obligacje: banki centralne wolą dziesięciolatki, "Rzeczpospolita" nr 37/1999, z 13 lutego 1999.
 16. Jakubczyn K., Karski B., Rybińska D., Euro nowa waluta, Twigger, Warszawa 1999.
 17. Oręziak L., Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Wajszczuk J. J., Operacje i rozliczenia w strefie euro, "Bank" nr 09/1998.
 19. Zabielski K., Rynek euroobligacji i możliwości wykorzystywania jego potencjału przez kraje socjalistyczne, Instytut Finansów, Warszawa 1978.
 20. Dziawgo L., Głuchowski J., Polski dług publiczny, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 3/1997.
 21. Dziawgo D., Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 22. Rynek kapitałowy w Polsce. Raport 1998 (pod red. M. Puławskiego), Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 23. Obligacje gminne: dwie emisje, "Rzeczpospolita - Regiony Polski" nr 6/1998, z 23.09.1998.
 24. Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2002 (pod redakcją E. Pietrzaka), "Transformacja Gospodarki" nr 94, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, Warszawa 1999.
 25. Morka A., Stal restrukturyzowała się sama, "Rzeczpospolita" nr 147/1998, z 25.06.1998.
 26. Adamowicz P., Sprzedaż czy układ z wierzycielami, "Rzeczpospolita" nr 178/1998, z 31.07.1998.
 27. Morka A., Trzeba się pozbyć tych umów, "Rzeczpospolita" nr 95/1999, z 23.04.1999.
 28. Emisja o wartości 400 min euro, "Rzeczpospolita" nr 241/1999, z 14.10.1999.
 29. Tomczyńska M., Sadowska-Cieślak E., Zmiany w polskim systemie finansowym w ramach przygotowań do integracji z UE, CASE, Warszawa 1999.
 30. Dziawgo D., Euroobligacje i credit-rating na polskim rynku finansowym, Konferencja Katedr Finansów, Ciechocinek 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu