BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomska Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Racjonalizacja wydatków socjalnych jako element reformy finansów publicznych
Źródło
e-Finanse, 2005, nr 2, s. 1-9, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki socjalne, Reforma finansów publicznych, Plan Hausnera
Social expenditures, Public finance reform, Hausner plan
Uwagi
Odrębna numeracja stron dla każdego artykułu.
Abstrakt
Zagadnienie racjonalizacji finansów publicznych sprowadza się do ustalenia racjonalnego dla społeczeństwa oraz gospodarki poziomu i struktury wydatków publicznych. Problem ten, mimo iż dyskutowany od lat, nie znalazł jak dotąd zadowalającego rozwiązania. Groźba wzrostu deficytu budżetowego i jego szkodliwych konsekwencji dla gospodarki była sygnalizowana w Polsce od wielu lat. Dopiero jednak realne ryzyko przekroczenia przez dług publiczny konstytucyjnej granicy 60% PKB przyczyniło się do podjęcia konkretnych kroków. W 2003 r. został opracowany "Plan uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych", zwany planem Hausnera. Przewidywał on w części odnoszącej się do sfery społecznej nie tylko ograniczenie wydatków publicznych, ale przede wszystkim zmianę ich struktury. Jednym z głównych założeń programu było dążenie do stworzenia systemu zabezpieczenia społecznego opartego o uczciwe zasady, wykluczającego marnotrawstwo środków publicznych. Chodziło o wdrożenie rozwiązań zmierzających w kierunku aktywizacji społecznej i zawodowej tych wszystkich, którzy nie posiadają pracy i w wielu przypadkach oczekują jedynie wsparcia od państwa. O tym, że próby ograniczenia funkcji socjalnych realizowanych przez państwo spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu grup społecznych, można się było przekonać w trakcie debaty towarzyszącej planowi Hausnera. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Polski system socjalny podważa stabilność finansów państwa, "Wprost" 2004, nr 1131, www.wprost.pl.
 2. Blajer P., Leśniak G., Oszczędności mają być większe, "Rzeczpospolita" 2004, nr 50.
 3. Grabowski T., Podstawy teorii ekonomii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.
 4. Kowalski J.K., PKB mniej obciążony, "Gazeta Prawna" 2005, nr 29.
 5. Leśniak G., Michalski A., Od państwa socjalnego do państwa pracy, "Rzeczpospolita" 2003, nr 259.
 6. Marczuk B., Pół Polski na świadczeniach, "Gazeta Prawna" 2004, nr 43.
 7. Marczuk B., Gdzie rząd zamierza dokonać oszczędności, " Gazeta Prawna" 2004, nr 29.
 8. Marczuk B., Więcej do ZUS, krócej na rencie, "Gazeta Prawna" 2005, nr 24.
 9. [Marczuk B., Niewesoły koniec reform, " Gazeta Prawna" 2005, nr 25.
 10. Marczuk B., Krócej na zwolnieniu lekarskim, " Gazeta Prawna" 2005, nr 27.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 12. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r., nr 10, poz. 72).
 13. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych DzU z 2004 r., nr 120, poz. 1252).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu