BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyr Tadeusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Wielkość i struktura pomocy publicznej dla transportu w Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 57-69, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Finansowanie transportu, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Rozwój transportu, Infrastruktura transportu, Dyrektywy WE
Transport, Transport financing, Subsidies granted to enteprises, Development of transport, Transport infrastructure, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wsparcie publiczne w sektorze transportu ma istotne znaczenie dla jego zrównoważonego rozwoju. Możliwość obniżenia kosztów transportu - jak podkreślono w przywoływanym raporcie EEA - dzięki wsparciu świadczenia usług ze środków publicznych ma wpływ na realizowane koncepcje rozwoju urbanistycznego. System transportowy determinuje decyzje dotyczące wyboru miejsca zamieszkania i lokalizacji działalności gospodarczej. Obserwowane tendencje w tym zakresie wskazują na oddalanie się aktywności ludzkiej od centrum miast. Powoduje to wzrost potrzeb transportowych, a w konsekwencji wywołuje więcej problemów środowiskowych, zdrowotnych oraz miejskich. Taki rozwój transportu zwiększa ryzyko kongestii wraz z jej negatywnymi konsekwencjami, a co za tym idzie - zwiększa się nacisk na rozwój i budowę nowych dróg. Wzrost publicznych wydatków na infrastrukturę transportu samochodowego nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Z jednej strony może ułatwić przepływ ruchu, zredukować kongestię oraz skrócić czas podróży, z drugiej zaś spowoduje wzrost motoryzacji indywidualnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stiglitz J.E. : Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Becker G.A. : Theory of Competition Among Pressure Groups of Political Influence. "Quarterly Journal of Economics", 1983, Vol. 98.
  3. Levonson M. : Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. PWE, Warszawa 1992.
  4. Wrzosek W. : Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
  5. Dyr T., Wełnic P. : Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i w Polsce. "TTS", 2006.
  6. Dyr T., Wełnic P. : Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. "TTS", 2007, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu