BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczyc Jerzy (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Czy Fibonacci jest rzeczywiście odkrywcą kryterium wartości obecnej?
Źródło
e-Finanse, 2005, nr 2, s. 1-8, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Historia, Matematyka finansowa
History, Financial mathematics
Uwagi
Odrębna numeracja stron dla każdego artykułu.
Fibonacci Leonardo
Abstrakt
Analiza wartości obecnych jest metodą służącą do wzajemnego porównywania strumieni pieniężnych z jednoczesnym uwzględnieniem upływu czasu. Za pomocą przekształceń matematycznych rozłożone w czasie wpływy i wydatki gotówkowe są przeliczane na jedną, identyczną chwilę czasu. Dzięki temu można ocenić, który strumień pieniężny jest lepszy. Kryterium wartości obecnej, nazywane też metodą NPV, rozwiązuje więc problem porównywalności złożonych obiektów, opisanych wieloma cechami. Dodajmy, że jest to jeden z ważniejszych i dotąd nierozwiązanych problemów nauki. W rozpatrywanym wypadku obiektami są strumienie pieniężne, zaś wartościami cech - kwoty pojawiające się w poszczególnych chwilach zadanego okresu czasu. (...) Pierwsza angielska wersja dzieła Fibonacciego ukazała się dopiero w 2002 r. i została wydana pod tytułem Fibonacci 's Liber Abaci. Zniesienie bariery językowej sprawiło, że można było dokładniej przyjrzeć się dokonaniom Fibonacciego. Jak już wspomniano, jednym z pierwszych był W.N. Goetzman. W pracy zamieścił obszerny komentarz dzieła. Stwierdził też, że to Fibonacci dokonał "odkrycia jednego z najważniejszych narzędzi z zakresu matematyki finansowej - narzędzia umożliwiającego jednoznaczne uporządkowanie różnych strumieni pieniężnych, opierającego się na obliczonych wartościach obecnych". Celem niniejszego opracowania jest potwierdzenie dokonanego odkrycia. Przede wszystkim jednak zwrócono uwagę na fakt, że Fibonacci opracował wielce intrygujący algorytm na obliczanie wartości obecnej rent pieniężnych. Zawarta w algorytmie idea postępowania różni się bowiem zasadniczo od stosowanej współcześnie. Co ciekawe, prowadzi do nieznanej lub zapomnianej interpretacji stopy odsetkowej. Jeśli zaś chodzi o przepływy pieniężne, pozwala na ich analizę w ujęciu rzeczywiście dynamicznym. W opracowaniu omówiono również zakres tematyczny dzieła. Podkreślono, że sugerowana niekiedy krótka historia rozwoju nowoczesnych finansów sięga wieku XIII. Fibonacci prezentuje bowiem takie zagadnienia jak: wymiana walut oraz obliczanie kursów walutowych, podział zysku między akcjonariuszy, kalkulowanie stóp zwrotu z inwestycji czy też obliczanie wartości obecnych oraz przyszłych. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goetzman W.N., Fibonacci and the Financial Revolution, Yale ICF Working Paper No. 03-28, October 23, 2003, (http://www.stern.nyu.edu/eco/seminars/FinHist/GoetzmanFibonacci.pdf).
  2. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  3. Sigler L.E., Fibonacci's Liber Abaci. Leonardo Pisano's Book of Calculation, Springer-Verlag, New York - Berlin - Heildelberg 2003.
  4. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu