BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sablik Stanisław
Tytuł
Nadzór właścicielski w polskim systemie bankowym
The Owner's Control in Polish Banking System
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 38, s. 231-239
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym
Słowa kluczowe
System bankowy, Nadzór właścicielski, Banki, Kontrola
Banking system, Shareholders supervision, Banks, Control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stabilność sektora finansowego zależy od przejrzystości stosowanych w nim procedur decyzyjnych oraz miejsca podejmowania decyzji strategicznych. Co najmniej od lat 30. XX w. nastąpiło przemieszczanie ośrodka podejmowania głównych decyzji: od właścicieli rodzinnych przedsiębiorstw do ich najemnych kierowników. Proces ten nazwano rewolucją menedżerską, która oznacza rozdzielenie ról między formalnym właścicielem instytucji a faktycznym decydentem.(fragment tekstu)

Effective corporate management in banks is essential as they are a part of the owner s management mechanism in the leveraged entities. The significant role ot banks results from the function of financial intermediation. Banks still are the main supplier of capital for economy; hence their authority to monitor debtors and entities that ask for credit. Banks, running the accounts of business units, acquire additional knowledge about their financial situation which is also an essential instrument of corporate management. Moreover, they directly perform the owners functions in some companies and they can play the role of the trustee of other shareholders votes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.G March, H.A. Simon: Teoria organizacji. Warszawa 1964.
 2. W. Jasiński: Projektowane zmiany w zakresie nadzoru bankowego. ..Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego'' 1996. nr 7-8.
 3. J.K. Solarz: Wybrane aspekty dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Wspólnot Europejskich i OECD. ..Bank i kredyt" 1996, nr 5.
 4. R. Kaszubski: Komisja Nadzoru Bankowego - nowa jakość administracji państwowej. "Glosa. Prawo gospodarcze w Orzeczeniach i Wyjaśnieniach" 1998, nr 11.
 5. E. Śleszyńska-Charewicz: Oczekiwania nadzoru bankowego w stosunku do rad banku "Bank" 1995, nr 9.
 6. P.M. Balcerzak. R.W. Kaszubski: Kontrola wewnętrzna w banku w świetle międzynarodowych standardów. "Bank i Kredyt'' 2001, nr 7
 7. Banki polskie u progu XXI wieku. Studia finansowo-bankowe. Red W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1999
 8. M. Zaleska: Zmiany w zakresie zewnętrznych regulacji ostrożnościowych - pożądany element reformy polskiego sektora bankowego. Materiały z konferencji naukowej pod patronatem Związku Banku Polskich pod tytułem ..Banki w Polsce - doświadczenia i rekomendacje" 1998, 11-12 maj.
 9. R.W Kaszubski: Nadzór bankowy a nadzór właścicielski. Zeszyty PBR-CASE, nr 22. Warszawa 1996.
 10. J. Hawkins, P. Turner: Bank Restructuring in Practice - An Overview. W: Bank Restructuring in Practice. BIS Policy Papers 1999, No 6.
 11. A. Berle. G.E. Means: The Modem Corporation and Private Property. New York 1932.
 12. E. Śleszyńska-Charewicz: Kierunek zmian w prawie bankowym w odniesieniu do roli i odpowiedzialności rad banków. ..Bank" 1995. nr 8.
 13. Bankowość na świecie i w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe. Red. L. Oręziak. B Pietrzak. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu