BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dejnaka Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
E-konsumenci jako użytkownicy mediów społecznościowych
E-consumers as Users of Social Media
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1036-1043, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Konsument, Media społecznościowe, Rzeczywistość wirtualna, Zakup
Consumer, Social media, Virtual reality, Purchasing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych oraz wirtualnych społeczności konsumenckich ma znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów. Szczególnie ważna poznawczo jest ocena wartości informacji pozyskiwanej przez e-konsumenta z powyższych obszarów. E-konsument, jako członek wirtualnej społeczności, podlega jej wpływowi, a decyzje zakupowe podejmuje pod wpływem informacji pozyskiwanych od pozostałych członków społeczności skupionej w mediach społecznościowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu mediów społecznościowych na e-konsumentów w procesie podejmowania decyzji zakupowych.(abstrakt oryginalny)

Dynamic development of social media and virtual consumer communities has a significant influence on the process of making shopping decisions by e-consumers. From the research perspective it is important to assess the value of information obtained by the e-consumer in the above areas. The e-consumer as a member of the virtual community is affected and his or her shopping decisions are made under the influence of information gathered from other community members focused on social media. The paper aims to present the impact of social media on e-consumers in the process of making decisions about shopping(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010, s. 15-18
 2. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The co-creation connection, "Strategy and Business‖ 2002, No. 9, s. 6-7.
 3. M. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010, s. 26.
 4. T. Zalega, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, UW, Warszawa 2008
 5. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 29-31
 6. C. Shih, Era Facebooka, Helion, Gliwice 2012, s. 380-381
 7. K. Rieder, G. Voss, The working customer - an emerging new type of consumer, "Psychology of Everyday Activity‖ 2010, Vol. 3, No. 2, s. 2-10.
 8. Ch. Li, Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 66-69.
 9. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010, s. 62 i nast.
 10. Ch. Li, J. Bernoff, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 36-39.
 11. K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2004, s. 62.
 12. T. Smektała, Public Relations w Internecie, Astrum, Wrocław 2006, s. 148.
 13. A. Nowak, K. Krejtz, Internet z perspektywy nauk społecznych, [w]: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.) Społeczna przestrzeń internetu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2006, s. 113-132.
 14. W. Gustowski, E-społeczność, Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli‖, Gliwice 2008, s. 7.
 15. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Consumer Bahaviour, Sage, Los Angeles 2011, s. 170-171.
 16. W przypadku badań mieszkańców Polski, jak podają Z. Kędzior i K. Karcz, próba badawcza powinna wynosić od 1000 do 1500 osób, za: Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001, s. 85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu