BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowiak Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw działających w Polsce
Corporate Social Responsibility Employees in Companies Operating in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 118, s. 47-60, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Enterprises, Enterprise responsibility, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
TESCO (Polska) Sp. z o.o., Grupa LOTOS SA
,
Abstrakt
To, czy dane przedsiębiorstwo postrzegane jest jako społecznie odpowiedzialne, zależy w dużej mierze od opinii, jaką o nim wyrażają pracownicy. Aby pozyskać jak najlepszych pracowników i stworzyć atmosferę współpracy przedsiębiorstwo musi dbać o relacje wewnętrzne. Zaufanie, którym przedsiębiorstwo musi się cieszyć, żeby odnieść sukces rynkowy, trzeba zacząć budować od pracowników. Jeżeli oni będą zadowoleni, jeśli będą czuli się bezpiecznie, będą mieli możliwości rozwoju - silniej zaangażują się w swoją pracę, co spowoduje, że będą skuteczniejsi. Poczucie bezpieczeństwa, przejrzysta komunikacja, możliwości rozwoju i partycypacji to elementy konieczne, aby można uznać, że dane przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne wobec swoich pracowników. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności powinny w pierwszej kolejności obejmować pracowników. Trzeba sobie zdawać sprawę, że pracownicy tworzą prawdziwy kapitał, ponieważ pracują zarówno na sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa, jak i na jego dobre imię. Przedstawione działania, które powinny być podejmowane przez przedsiębiorstwa, mają na celu stworzenie przyjaznego miejsca pracy, w którym pracownik będzie się czuł dowartościowany. Tym samym zostanie spełniona podstawowa zasada społecznej odpowiedzialności biznesu - troska o pracownika i odpowiedzialne postępowanie wobec niego. (abstrakt autora)

The employees are the key stakeholder of every company. Their competence and attitudes primarily determine the success in the implementation process of its strategies. Practically, the implementation of principles of social responsibility consists in a dialogue and cooperation with the staff, the development of the culture of openness as well as making the staff involved in the company operations. The corporate social responsibility to the staff is also reflected in the responsible leadership based on growing confidence. The company's concern and care for the staff is most highly rated among all socially responsible activities. The sense of security, transparent communication, prospects for development and participation are indispensable so that the company could be called socially responsible to its people. The responsible business means first of all a responsible conduct. For these reasons, numerous companies have been introducing ethical programmes. Socially responsible companies should also examine their employees' satisfaction. Social responsibility to staff is best reflected by the motivational remuneration system and professional development. Staff volunteering is a tool to improve the involvement of staff, thanks to which the ethos and values in pro-social activities are created. The companies following the principles of social responsibility to their staff also introduce programmes facilitating them to maintain the work life balance. The article also presents good practises of companies operating in Poland with regard to the aforementioned issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania przeprowadzone przez Instytut GfK Polonia w 2009 roku w ramach projektu "CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa", www.bcc.org.pl/csr
 2. Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., Zarządzanie talentami - wyzwania, trendy, rozwiązania, Kadry w Polsce 2007, Nowoczesna Firma, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2007.
 3. Gorczyca A., Osiłkowi w żłoby dano. Kafeteryjny system wynagrodzeń w polskiej praktyce, "Personel Plus", 14/2008.
 4. Heineman B. W., Poważny błąd w systemie wynagradzania za wyniki, "Harvard Business Review Polska", 10/2008.
 5. Jasińska J., Funkcja personalna a wewnętrzna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie", Nr 2/ 2010.
 6. Kraczka R., Potencjał nie w pełni wykorzystany, "Personel Plus", 15/2008.
 7. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 8. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 9. Raport dobrych praktyk CSR, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Warszawa 2010.
 10. Raport odpowiedzialnego biznesu PKN Orlen 2009.
 11. Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. 2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 12. Raport z badań Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, zrealizowanych przez firmy PSDB i Qulity Watch, grudzień 2010 r.
 13. Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2010, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 14. Wyzwania HR w 2011 roku, Internetowy Instytut Badań Rynkowych, www. pracuj.pl
 15. Zakrzewska M., Czynniki zaangażowania pracowniczego: jak wyglądają dzisiaj w Polsce, Kadry w Polsce 2008, Nowoczesna Firma, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2008.
 16. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Żołądkowski P., Nieodwracalny trend, "Personel i Zarządzanie", Nr 4/ 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu