BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudzian Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza procesu decyzyjnego konsumentów na rynku produktów mleczarskich
Analysis of the Decision-making Process of Consumers in the Dairy Products Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1021-1028, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Organizacja procesu zakupów, Zakup, Rynek mleka
Consumer behaviour, Organization of purchasing process, Purchasing, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł dotyczy różnic w przebiegu procesu decyzyjnego na rynku produktów mleczarskich w zależności od kategorii produktowej. Na podstawie badań empirycznych wykazano istotne różnice w procesie decyzyjnym konsumentów tradycyjnych produktów mleczarskich (mleko, ser żółty) i produktów nowej generacji (jogurt smakowy, deser mleczny). Zaobserwowano, iż zachowania konsumentów różni poziom świadomości w trakcie dokonywania alternatyw wyboru. W przypadku zakupu produktów tradycyjnych konsumenci postępują w sposób bardziej zrutynizowany, a w przypadku produktów nowej generacji, bardziej świadomy i lojalnościowy(abstrakt oryginalny)

This paper concerns the differences in the decision-making process between product categories in the dairy products market. Empirical studies have shown a significant difference in the consumer decision-making proces between the traditional dairy products (milk, cheese) and the new generation products (flavoured yogurt, milk dessert). It was observed that the behavior of consumers differ esspecialy in case of choosing alternatives. During purchase of the traditional products consumers behave more routinely, while in case of the new generation products they are more aware and loyal.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szwacka-Salmonowicz, Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003, s. 72-80
  2. 4 J. Engel, R. Blackwell, D. Kollat, Comsumer Behavior. Holt, Reinehart&Winston, New York 1968, s. 530-535.
  3. I. Ajzen, The theory of planned behavior. ―Organizational Behavior and Human Decision‖ 1991, vol 50, s. 179-211.
  4. J. Jacoby, C. Berning, T. Dietvorst, What about the disposition. ―Journal of Marketing‖ 1977, vol 41, s. 23
  5. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 78-70.
  6. K.G. Grunert, Food quality and safety: consumer perception and demand. ―European Review of Agricultural Economics‖ 2005, Vol. 3/32, s. 369-391.
  7. A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007, s. 113-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu