BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knast Joanna
Tytuł
Lobbing w Unii Europejskiej i w Polsce
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 5 (174), s. 3-8
Słowa kluczowe
Lobbing, Dialog społeczny, Grupy nacisku
Lobbying, Social dialogue, Pressure groups
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Procesy zachodzące w Polsce i w UE wpisują się w tendencje globalne. Postępująca globalizacja sprawia, że wiele zjawisk lokalnych zależy bezpośrednio od decyzji podejmowanych na szczeblu ponadnarodowym. Zakres dziedzin, które zależą od międzynarodowych uwarunkowań wzrasta, a tym samym więcej podmiotów dąży do wywierania wpływu na proces stanowienia prawa. Lobbing ulega profesjonalizacji, a usługi rzecznictwa interesów świadczone są przez wyspecjalizowane agencje. Tradycyjnie lobbingiem trudnili się przede wszystkim przedsiębiorcy, korporacje zawodowe i handlowe. Obecnie o swoich stanowiskach informują również: organizacje konsumenckie, ekolodzy, antyglobaliści, działacze broniący praw krajów rozwijających się, etc. Decydenci i uczestnicy negocjacji międzynarodowych mają zapewniony dostęp do wszystkich prezentowanych stanowisk, a przez to do pełniejszej informacji o konsekwencjach podejmowanych inicjatyw ustawodawczych. Wraz z upowszechnieniem lobbingu pojawia się jednak również ryzyko wystąpienia działań sprzecznych z prawem lub etyką. Po pierwsze, sama instytucja lobbingu wprowadza elementy bezpośredniego wpływania na władzę, co stanowi oczywiste wyzwanie dla demokracji pośredniej. Po drugie, nawet akceptując istnienie rzecznictwa interesów w demokracji parlamentarnej, pojawia się niebezpieczeństwo działań bezprawnych i nieetycznych: korupcji, czy też wprowadzania w błąd decydentów. Po trzecie, istotna jest kwestia finansowania instytucji pozarządowych i tego czyje de facto interesy są reprezentowane. W obliczu ilościowego i jakościowego rozwoju grup interesu, pojawia się zatem potrzeba uregulowania działań lobbingowych i zapewnienia przejrzystości procesu stanowienia prawa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Jasiecki, Lobbing jako instrument wspierania biznesu, (w:) MBA 3/2003
 2. All activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, European Commission, "Green Paper European Transparency Initiative", Brussels, 2006
 3. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
 4. M. Molęda-Zdziech, Czas na lobbing!, Vortal PR i komunikacji masowej w sieci, http://www.epr.pl, dostępne 20.06.2006
 5. Siim Kallas, The need for a European transparency initiative, Nottingham, 3 marca 2005 r.
 6. European Commission, "Green Paper. European Transparency Initiative", Brussels, 2006
 7. Komisja Europejska, Zmierzając ku pogłębionej kulturze konsultacji i dialogu - Zasady ogólne i minimalne standardy stosowane przez Komisję w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami, COM (2002) 277 wersja ostateczna
 8. European Commission, "White Paper on European Governance", COM(2001) 428 final
 9. M. Szwarc, Biała Księga o Europejskim Rządzeniu - jak poprawić efektywność prawa w UE. Działania i postulaty UE, (w:) Unia Europejska w dobie Reform, red. C. Mik, Dom Organizatora, Toruń 2004
 10. Komisja Europejska, Strategiczne cele na lata 2005-2009. Europa 2010: Partnerstwo dla odnowy europejskiej. Dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo, COM (2005) 12
 11. Komisja Europejska, Zmierzając ku pogłębionej kulturze konsultacji i dialogu - Zasady ogólne i minimalne standardy stosowane przez Komisję w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami, COM (2002) 277 wersja ostateczna
 12. Trzeba patrzeć rządzącym na ręce, "Rzeczpospolita"! 07.06.2006
 13. J. Pilczyński Lobbing jawny i kontrolowany, "Rzeczpospolita", 6.03.2006
 14. K. Sobczak, Lobbing źle uregulowany, "Rzeczpospolita", 29.03.2006
 15. Euractive, EU and US approaches to lobbying, 15.02.2005, http://www.euractiv.com/en/pa/eu-us-approaches-lobbying/article-135509
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu