BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomska Joanna (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
Tytuł
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 5 (174), s. 31-36
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Swoboda przepływu pracowników w UE, Świadczenia socjalne
Social security system, Free movement of workers in the EU, Social benefits
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na poziomie europejskim ma zasadnicze znaczenie dla efektywności swobodnego przepływu osób pracujących na własny rachunek i pracowników najemnych, co z kolei jest niezbędnym warunkiem tworzenia rzeczywistego rynku wewnętrznego. Obywatele niechętnie korzystaliby z prawa do swobodnego przenoszenia się, gdyby istniało ryzyko utraty lub zmniejszenia ich prawa do świadczeń społecznych. Z tego powodu Wspólnota Europejska opracowała mechanizm koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pozwalający obywatelom państw członkowskich przenosić się z jednego państwa do drugiego, bez ujemnych skutków dla zabezpieczenia społecznego. Celem wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest wyeliminowanie niekorzystnych następstw, jakie mogłyby stać się udziałem pracowników lub osób wykonujących pracę na własny rachunek w związku z podejmowaniem przez nich aktywności zawodowej w innych państwach członkowskich. Warto tu jeszcze podkreślić, że koordynacja nie ma na celu harmonizacji ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu