BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ambroziak Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, student)
Tytuł
Wsparcie finansowe nowych państw członkowskich UE - fundusze przedakcesyjne i środki strukturalne
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 5-19, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Fundusze strukturalne, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Financial support, Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Structural funds, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od 2000 r. kraje Europy Środkowej i Wschodniej (ESW) kandydujące do Unii Europejskiej korzystały z pomocy przedakcesyjnej. Wraz z wejściem do Unii pomoc dla ośmiu państw została zastąpiona wsparciem strukturalnym udzielanym na ogólnych zasadach obowiązujących w UE w ramach polityki spójności. Ze środków przedakcesyjnych nadal korzystają Bułgaria i Rumunia (także Turcja i Chorwacja, ale z innej pozycji budżetowej), które wejdą do UE najprawdopodobniej 1 stycznia 2007 r. Na mocy traktatu akcesyjnego nowe państwa członkowskie mogą do końca 2006 r. korzystać z tzw. środków przejściowych (Transition Facility). Środki przedakcesyjne obejmują trzy fundusze: Phare 2 (dalej Phare) oraz dwa zupełnie nowe instrumenty: ISPA oraz SAPARD (ramka). Państwa UE-15 zadecydowały o ich przyznaniu krajom kandydującym na szczycie w Berlinie w marcu 1999 r. Zadaniem tych środków było nie tylko finansowe wsparcie rozwoju gospodarczego przyszłych państw członkowskich UE, ale także zapoznanie kandydatów z procedurami i formalnymi wymogami, by przygotować ich w ten sposób do absorpcji funduszy strukturalnych po akcesji do UE.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Annexes to 2004 Report on Phare. Country Sections & Additional Informations, Commission of the European Communities, Brussels, 23.12.2005. http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/annual_report_2004/annex_report2004 _phare_preaccession_trans_instrument_en.pdf, 04.04.2006 r.
  2. http://www.cie.gov.pl
  3. Enlargement, Two Years After - An Economie Success. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM(2006) final, Brussels, 3.05.2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu