BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszuk Ewa (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie), Kamiński Włodzimierz (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie)
Tytuł
Dwa lata funkcjonowania SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 19-28, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Środki unijne, Kontrola realizacji projektu, Wsparcie finansowe
Competitiveness, Entrepreneurship, EU funds union, Project realization control, Financial support
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (SPO WKP), znany również pod hasłem "Unia dla przedsiębiorczych - Program Konkurencyjność", jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, za pomocą których wdrażane są w Polsce unijne fundusze strukturalne. Cele, na które Polska chciała przeznaczyć środki unijne określono w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Wielkość pomocy przyznanej Polsce na realizację celów wytyczonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na współfinansowanie programu określa dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty, przyjęty przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z Polską pod koniec 2003 r., a podpisany już po przystąpieniu Polski do UE. [...]Na program SPO WKP przeznaczono 15% środków z funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łącznie z wkładem krajowym (nie licząc środków prywatnych) przeznaczono na realizację tego programu ponad 1,7 mld euro. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004 r. s. 59
  2. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Przedsiębiorca w funduszach strukturalnych - podejście w NPR 2004-2006", http://www.ibngr.edu.pl/pdf/konferencje/konf-04.05.05_raport.pdf
  3. Wnioski Grup Roboczych ds. oceny Projektów, http://www.siph.com.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=50
  4. "Problemy i bariery w postępie realizacji SPO WKP". http://www.ibngr.edu.pl/pdf/konferencje/ konf-04.05.05_raport.pdf
  5. Dystrybucja funduszy strukturalnych w Polsce - rekomendacje zmian instytucjonalnych. Raport dotyczący systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Transparency International Polska, smartlink, 2.05.2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu