BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewska Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą o kliencie w świetle badań empirycznych
Knowledge about Customers Management in the Light of the Empirical Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 696-701, tab.
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Klient, Zarządzanie wiedzą, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarząd
Knowledge in organization, Customer, Knowledge management, Employees in enterprise, Board of directors
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
We współczesnych przedsiębiorstwach wiedza o kliencie jest tworzona i wykorzystywana w wielu działach. Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach zależy od umiejętności zarządzania wiedzą zgromadzoną i tworzoną przez pracowników wszystkich działów związanych z klientami. Niniejsze opracowanie przestawia wyniki badania empirycznego, poświęconego zarządzaniu wiedzą o kliencie.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the research regarding knowledge about customer management, conducted on 120 big companies acting in Poland. The knowledge about customer is departed between different departments. The information flow is correct, but there is another big problem - competition between departments. It has negative influence on the creation and using knowledge about customers and causes many misunderstandings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Grudzewski, I. Hejduk, Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] I. Hejduk (red.), Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 2005, s. 99.
  2. T. Okamoto, The Knowledge Circulated-Organisational Management for Accomplishing E-Learning, "Knowledge Management & E-Learning: An International Journal‖, Vol. 1, No. 1,
  3. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004, s. 7.
  4. A. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003, s. 93.
  5. J. Unold, Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 124.
  6. Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005, s. 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu