BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Nowoczesne tendencje w pozyskiwaniu informacji od klientów a możliwości zwiększania innowacyjności ofert rynkowych
Modern Methods of Acquiring Information from the Customers Versus Possibilities of Creating More Innovative Market Offers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 708-713, tab.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Klient, Innowacje, Media społecznościowe, Marketing
Marketing communication, Customer, Innovations, Social media, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zmiany zachodzące na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do rewidowania ich działań marketingowych. Obserwacja otoczenia wskazuje dziś, że klasyczne kanały komunikowania się z klientami są coraz mniej skuteczne. Współczesne przedsiębiorstwa zorientowane rynkowo zdały już sobie sprawę z tego, że chcąc skutecznie komunikować się z konsumentami, muszą zacząć wykorzystywać nowoczesne kanały komunikacyjne, jakimi są media społeczne. Ich zasadniczą cechą jest umożliwianie przekazywania klientom pewnych komunikatów, ale także monitorowanie zmian w ich sposobie myślenia. Pozwala to firmom na zdobywanie cennej wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wiedza ta zaś stanowi fundament uatrakcyjniania produktów oferowanych już przez firmy oraz kreowania nowych ofert. Celem artykułu jest wskazanie intensywności występowania nowych tendencji w obszarze komunikowania się przedsiębiorstw z ich klientami i pozyskiwania od nich informacji służących do zwiększania innowacyjności oferowanych na rynku produktów. Artykuł stanowi próbę egzemplifikacji działań realizowanych przez przedsiębiorstwa województwa kujawsko-pomorskiego, związanych z wykorzystaniem mediów społecznych w celu pozyskiwania od nabywców informacji służących do kreowania innowacyjnych ofert rynkowych.(abstrakt oryginalny)

The changes taking place on the market nowadays force the firms to modify their marketing activities. While observing the environment, we can say that classic channels of communication with customers become less efficient. Contemporary enterprises have already realized that if they aim at efficient communication with buyers, they have to use modern communication channels such as social media. Such media enable to send particular messages to the customers but they also allow to monitor the changes in customers' way of thinking. Due to this, companies can obtain valuable knowledge about the needs and expectations of the buyers. This knowledge is then used to create more attractive and innovative products. The purpose of the paper is to indicate the intensity of new tendencies in the field of enterprises' communication with their customers and in acquiring from them the information that can be used to increase the innovativeness of the offered products. The paper is an attempt to exemplify the activities undertaken by the companies of kujawsko-pomorskie voivodship in the field of using social media to communicate with customers and acquiring the information which constituates the foundation for creating innovative market offers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur D. Little "Integrity + Innovation = Sustainable Performance. The Sustainability Value Formula‖, 2007.
 2. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104;
 3. K. Szatkowski, Istota i rodzaje innowacji, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 18.
 4. A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe przedsiębiorstwo innowacyjne w relacji z otoczeniem, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 350.
 5. D. Cushman, S. King, Communication and High Speed Management, State University of New York Press, Albany, N.Y., 1995, s. 14-15.
 6. A. Drab-Kurowska, Social media marketing w marketingu XXI wieku, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, "Zeszyty Naukowe‖, nr 72, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 179.
 7. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005, s. 14.
 8. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 40.
 9. A. Dąbrowska, Znaczenie informacji o kliencie, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010, s. 130.
 10. K. Peszko, Instrumenty marketingu i ich wpływ na zachowania nabywców, [w:] J. Perenc, G. Rosa (red.), Zachowania nabywców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 153-154.
 11. A. Dąbrowska, Znaczenie informacji o kliencie, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), jw., s. 132.
 12. D. Reykowska, O relacji konsumenta i marki, [w:] J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski (red.), Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 33.
 13. J. Kasprzycki-Rosikoń, Co zostało z pięknych wizji?, [w:] J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski (red.), Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 15.
 14. J. Piątkowski, Niezmierzona skuteczność crowdsourcingu, [w:] J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski (red.), Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 98.
 15. W. Sobieraj, Więcej za mniej. Strategia wejścia na rynek Alior Banku, "Harvard Business Review Polska‖ 2010, Marzec, s. 105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu