BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Łukasz
Tytuł
Możliwości wykorzystania analizy taksonomicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie od I połowy 1995 roku do I połowy 1999 roku
Źródło
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 196-213, tab.
Słowa kluczowe
Inwestycje finansowe, Decyzje inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych, Analiza finansowa, Analiza fundamentalna, Analiza wskaźnikowa, Analiza taksonomiczna, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Rynek kapitałowy
Financial investment, Investment decisions, Stock market, Financial analysis, Fundamental analysis, Ratio analysis, Taxonomic analysis, Multi-dimensional comparative analysis, Capital market
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Niniejsza praca jest częścią szerszych badań prowadzonych przez autora w zakresie wykorzystania narzędzi analizy finansowej w procesie selekcji i wyboru akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor za cel badań postawił sobie sprawdzenie, czy wobec wzrastającej efektywności oraz dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce istnieją możliwości wykorzystania narzędzi analizy fundamentalnej w procesie inwestowania w akcje. W literaturze przedmiotu można spotkać coraz więcej badań, które wskazują, iż polski rynek kapitałowy osiągnął już słabą efektywność. Jeśli tak jest, to przestają mieć zastosowanie narzędzia analizy technicznej , natomiast umiejętne wykorzystanie analizy fundamentalnej powinno pozwolić na realizację ponadprzeciętnych zysków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 2. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 3. Hirschleifer J., Investment decision under uncertainty - choice theoretic approaches, "The Quoterly Journal of Economics", t. 74, 1965.
 4. Jajuga K., Jajuga J., Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa, pod redakcją Zenona Komara, Nowa Europa 14 maja 1998 r.
 6. Daniluk A., Gębuś W., Założenia, cel, metody, w: Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa, pod red. Z. Komara, "Nowa Europa", 09.05.1996.
 7. Baryłko B., Mikos J., Giełda krok po kroku - poradnik inwestora giełdowego, Poltex sp. z o.o., Warszawa 1994.
 8. Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 37.
 9. Wawrzynek K., Batóg B., Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowo-ekonomicznej spółek i przedsiębiorstw I, II, III, IV transzy, alokowanych do narodowych funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Statystyczny", z. 1, 1997.
 10. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 11. Słownik wyrazów obcych, red. naukowy prof. J. Tokarski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 12. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu