BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszkiewicz Michał (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania i odrębności w zarządzaniu podmiotami na rynku kultury
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 9-16
Culture Management
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Polityka kulturalna, Zarządzanie kulturą, Organizacje non-profit, Zarządzanie procesowe
Cultural institutions, Cultural policy, Cultural management, Non-profit organisations, Processing management
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono definicję zarządzania, procesu zarządzania i funkcje zarządzania. Następnie omówiono zakres i formę zarządzania instytucjami non profit. Na koniec krótko opisano politykę kulturalną państwa. Zaprezentowano również różnice w sferze zarządzania na rynku kultury.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, przeł. B Kacprzyńska, Warszawa 2000, s, 39.
 2. K. Dobrzański, A. Wartecki, Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury, Poznań 2004, s. 26.
 3. B. Kożuch, M. Cywoniuk, Podstawy zarządzania, Białystok 2000, s. 17.
 4. W. Griffn, Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1999, s. 38.
 5. K. Dobrzański, Organizacja i zarządzanie instytucją kultury (wybrane zagadnienia), (w:) M. Iwaszkiewicz (red.), Menedżer kultury, Warszawa-Poznań 1995, s. 59-60.
 6. B. Jedlewska, Sukces rynkowy w działalności kulturalnej, (w:) J. Gajda i J. Izdebska (red.), Kultura wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XVI wieku, Suwałki 2004
 7. R. Borowiecki (red.), System regulacji w kulturze -finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Kraków 2005, s. 83.
 8. M. Iwaszkiewicz, Marketing a rynek sztuki współczesnej, Poznań 1998, s. 24.
 9. A. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa 2004.
 10. M. Iwaszkiewicz, Nowy model kształcenia menedżerów kultury, (w:) B. Jedlewska (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Lublin 2006, s. 167-175.
 11. S. Sierpowski, Mecenat prywatny - tradycja i współczesność, (w:) Mecenat prywatny -szansa czy konieczność. Konferencja Naukowa zorganizowana w Uzarzewie w dniu 8 września 2004 r., Poznań 2004, s. 61-65.
 12. A.M. Grzegorczyk, Sponsoring kultury, Warszawa 2003.
 13. M. Iwaszkiewicz, Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce w świetle obowiązującego prawa, Poznań 1999, s. 32-33.
 14. H. Paszke, Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi a sens funkcji personalnej, K. Dobrzański (red.), "Wiedza i Umiejętności. Zeszyty Naukowe WSUS w Poznaniu" (Zeszyt Monograficzny Katedry Zarządzania i Marketingu "Z problematyki zarządzania współczesną organizacją"), t. 7 (27) Poznań 2006, s. 93-104.
 15. D. Ilczuk, Zmiany w organizacji i finansowaniu narodowych instytucji kultury w Europie. Prywatyzacja i deetatyzacja, (w:) Ł. Gaweł i E. Orzechowski (red.), "Zarządzanie w kulturze", t. 4, Kraków 2003, 13-18.
 16. M. Iwaszkiewicz, Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce w świetle obowiązującego prawa, dz. cyt., s. 33-34.
 17. Kazimierza M. Ujazdowskiego: Mecenat pełno wymiarowy. Polityka kulturalna państwa 2005-2007, Warszawa 2007, s. 19-28 i in.
 18. M. Sternal, Menedżer kultury w Polsce - kompetencje i potrzeby edukacyjne kadry kierowniczej publicznych instytucji kultury. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Emil Orzechowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2005 (wydruk komputerowy).
 19. M. Iwaszkiewicz, Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce w świetle obowiązującego prawa, dz. cyt., s. 152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu