BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Rumiana (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czy duracja odzwierciedla ryzyko stóp zwrotu na polskim rynku obligacji
Does Duration Reflect Rate of Return Risk on the Polish Bond Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 293-307, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu kapitału, Rynek obligacji, Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne
Return on Investment (ROI), Bond market, Capital market, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak dobrym wskaźnikiem ryzyka stóp zwrotu na polskim rynku obligacji jest duracja. Odpowiedź jest oparta na wynikach badania, dotyczącego zmian krzywej dochodowości w Polsce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z rynku międzybankowego dla obligacji benchmarkowych w okresie 2001- 2003 r. pochodzących z agencji Reuter. Badanie obejmuje następujące zagadnienia: 1. Korelacja stóp zwrotu oraz względnych przyrostów stóp zwrotu obligacji o różnym terminie zapadalności - próba segmentacji rynku obligacji skarbowych w Polsce ze względu na termin zapadalności tak, aby przyrosty względne stóp wewnątrz poszczególnych segmentów wykazywały wysoką korelację. 2. Zweryfikowanie podstawowego założenia modelu duracji - próba sprecyzowania stopy odniesienia, której przyrosty względne są reprezentatywne dla stóp zwrotu badanych papierów wartościowych. W zależności od wyników sformułowanie wniosków dotyczących możliwości zastosowania duracji jako miary ryzyka stóp. (fragment tekstu)

Macaulay duration is a measure of sensibility of bond or portfolio price on small changes of interest rates (yields to maturity). Often it is used for comparing different instruments. Correct applying of Macaulay duration as an interest rate risk measure based on assumption that the yield to maturity curve is subject to proportional shifts. This paper presents verification of this important assumption. The empirical analysis developed on the basis of yields to maturity of Treasury Bonds for period 2001- 2003 year in Poland confirms that assumption of proportional shifts of yield to maturity curve has not been fulfilled. Only yields for close maturities shift in proportional way. The conclusion is that application of duration as an interest rate risk measure (used for comparing different instruments) should take into account the realities of structure of financial market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jackowicz K. (1999). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Mosheni A., Plumyene .J.M. (1991). La duration et le risque de taux, Presses Universitaires de France. Paris.
  3. Ingersoll J.E., Is immunisation feasible? Evidence from the CRSP Data, w: (1985) G.G. Kaufman, G.O. Bierwag, A. Toevs, lnnovations in Bond Portfolio Management: Duration Analisys and Immunization. JAJ Press Inc., za Jackowicz K. (1999). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  4. Fabozzi J.F., Fong G. (2000). Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  5. Fisher L. (1966). An Algorytm for Finding Exact Rates of Return. Journal of Business 39, s. 111-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu