BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nycz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Smok Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Business Intelligence w zarządzaniu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008: informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, 2008, s. 417 - 426, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Systemy Business Intelligence, Społeczeństwo informacyjne, Informatyczne systemy zarządzania
Knowledge-based economy, Business Intelligence systems, Information society, Management Information Systems
Abstrakt
Żyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno-komunikacyjnych, w których szczególnego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy (GOW). Gospodarkę tę często kojarzy się z technologią informatyczno-komunikacyjną, postępem technicznym i innowacją. Jej najważniejsze cechy to: globalizacja, techniki informatyczne oraz rozwój wiedzy. Zrozumienie technik informatycznych oraz opanowanie ich podstawowych pojęć i umiejętności w wielu krajach jest współcześnie traktowane jako podstawa wykształcenia, na równi z umiejętnością czytania i pisania. Ważne staje się dostosowanie programów edukacyjnych tak, aby obejmowały nowoczesne technologie informatyczne, gdyż jest to jeden z wymogów współczesnej cywilizacji informacyjnej, której celem jest wykształcenie człowieka zdolnego do funkcjonowania w niej, mającego umiejętność pozyskiwania i gromadzenia informacji i wiedzy oraz wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na ważność nowoczesnych technologii Business Intelligence (BI) do pozyskiwania wiedzy, która może być przydatna przedsiębiorstwom w zarządzaniu na dynamicznie zmieniającym się rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong-Smith M., Armstrong-Smith D.: Oracle Discoverer. Helion, Gliwice 2003.
 2. Bawor T.: Wybór Discoverer lOg czy BI Beans. Materiały XI Konferencji PLOUG. Kościelisko 2005.
 3. Doktorowicz K.: Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej. W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Red. L. Haber. AGH, Kraków 2002.
 4. Gołuchowski J.: Technologie informatytczne w zarządzaniu wiedzą organizacji. AE, Katowice 2005.
 5. Inmon W.H., Welch J.D., Glasey K.L.: Managing the Data Warehouse. Wiley Comp. Publishing 1997.
 6. Jankiewicz K.: Wprowadzenie do Oracle Discoverer 9i. Materiały V Seminarium "Projektowanie i implementowanie magazynów (hurtowni) danych". Warszawa 2002.
 7. Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit. Wiley Computer Publishing 2002.
 8. Nowak J.: Społeczeństwo informacyjne, geneza i definicje, http:/ www.silesia.org.pl/upload
 9. Nycz M. (red.): Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. AE, Wrocław 2004.
 10. Oracle Warehouse Builder User's Guide 10g Release 2 (10.2), Oracle 2006.
 11. http://www.oracle.com, materiały dostępne na stronie firmy Oracle.
 12. Słownik wyrazów obcych. E. Sobol (red.). PWN, Warszawa 2002.
 13. http ://histmag.org/archiwalia/mag45-46/#fn3
 14. http://www.iosi,republika,pl/Strony/2.html
 15. http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/biala_ksiega/pdi/biala_ksi ega_2003_czesc_ii.pdf
 16. Ziemba E.: Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. W: Informatyka w globalnym świecie. J. Kisielnicki. (red.). PJWSTK, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu