BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukowski Mikołaj
Tytuł
Proces przyjęcia i odrzucenia japońskiego wzoru przez Chiny : od końca XIX wieku do 1937 roku
Process of Adoption and Rejection of the Japanese Model by China : from the End of the 19th Century till 1937
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 1 (44), s. 152-185, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Polityka wewnętrzna, Historia polityczna, Stosunki międzynarodowe
Domestic policy, Political history, International relations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Chiny, Japonia
China, Japan
Abstrakt
Artykuł niniejszy jest poświęcony procesowi próby przyjęcia przez Chiny japońskiego wzoru na przełomie wieków XIX i XX oraz jego odrzucenia w latach 1915-1937. Jest tutaj opisane oddziaływanie Japonii ma Państwo Środka w tym okresie i jego konsekwencje, wśród których był ogromny rozwój ruchu komunistycznego w Chinach. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the process of adoption of a Japanese model by China at the turn of the 19th and the 20th century and its rejection in the years 1915-1937. The article presents the influence exerted on the "Middle State" by Japan in that period and its consequences, including the development of the communist movement in China. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dokumenty polskiego MSZ z lat 1928-1945.
 2. Chang J., Halliday J., Mao, Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, Warszawa 2007.
 3. Chi M., Ts'ao Ju-lin (1876-1966): His Japanese connections, [w:] A. Iriye (red.), The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions, Princeton University Press, New Jersey 1980.
 4. China and Japan. A search for balance since World War I, Alvin D. Coox, Hilary Conroy (red.), Clio Books, USA 1978.
 5. Duus P., The Rise of Modern Japan, Houghton Mifflin Company, USA 1976.
 6. Fairbank J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1996.
 7. Fairbank J.K., The United States and China, Fourth Edition, Harvard University Press Camridge, Massachusetts and London, England 1979.
 8. Feis H., The China Triangle, Princeton University Press, New Jersey 1953.
 9. Harrison J.P., The Long March to Power. A History of the Chinese Communist Party, 1921-72, Praeger Publishers, New York, Washington 1972.
 10. Hoyt E.P., Three Military Leaders, Kodansha International Ltd, Japonia 1993.
 11. Iriye A. (red.), The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions, Princeston University Press, New Jersey 1980.
 12. Jansen M.B., Japan and China: from War to Peace, 1894- 1972, Princeton University, Rand McNally College Publishing Company, Chicago 1975.
 13. The Japanese informal empire in China, 1895-1937, P. Duus, R.H. Myers, M.R. Peattie (red.), Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1989.
 14. Japan's road to the Pacific War. The China Quagmire, J.W. Morley (red.), Colombia University Press, New York 1985.
 15. Kamachi N., The Chinese in Meiji Japan: Their Interactions with the Japanese before the Sino - Japanese War, [w:] A. Iriye (red.), The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions, Princeton University Press, New Jersey 1980.
 16. Kang Y.W., The Need for Reform, [w:] D.J. Li (red.), China in Transition: 1517-1911, Litton Educational Publishing Inc., USA 1969.
 17. Katsumi U., The New China Policy: Divide and Collaborate, [w:] Japan's road to the Pacific War. The China Quagmire, J.W. Harley (red.), Colombia Uni-versity Press, New York 1985.
 18. Kozyriew V., Gospodarka za rządów Kuomintangu (1927-49), [w:] R. Sławiński (red.), Nowożytna historia Chin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 19. Leng Shao Ch., Japan and Communist China, Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut 1975.
 20. Li D.J. (red.), China in Transition: 1517-1911, Litton Educational Publishing Inc., USA 1969.
 21. Lobman J., Chiny poprzez wieki, Książka i Wiedza, Warszawa 1962.
 22. Mackerras C., Modern China. A Chronology from 1842 to the Present, Thames and Hudson Ltd, London 1982.
 23. Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 24. Reynolds D.R., Training Chinese Hands: Toa Dobun Shoin and its precursors... , [w:] P. Duus, R.H. Myers, M.R. Peattie (red.), The Japanese informal empire in China, 1895-1937, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1989.
 25. Roberts J.A.G., A concise story of China, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1999.
 26. Rodziński W., Historia Chin, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 27. Xu S., The Manchurian Question, Beiping 1931.
 28. Young E.P., The Chinese leaders and Japanese Aid in early Republic, [w:] A. Iriye (red.), The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions, Princeton University Press, New Jersey 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu