BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrewicz Oskar (Uniwersytet Warszawski w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Półwysep Koreański w polityce mocarstw w XXI wieku
Korean Peninsula in the Policy of World Powers in the 21st Century
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 1 (44), s. 186-235, bibliogr. 125 poz.
Słowa kluczowe
Historia polityczna, Polityka, Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe
Political history, Politics, Foreign policy, International relations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Korea
Korea
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono sytuację na Półwyspie Koreańskim z perspektywy zarówno zaangażowanych mocarstw (Chin, Japonii, Rosji i USA), jak i państw koreańskich. Dzięki zasygnalizowaniu historycznych uwarunkowań polityki mocarstw wobec Półwyspu i ukazaniu zróżnicowanych interesów poszczególnych państw starano się zaprezentować i wytłumaczyć motywacje ich działań oraz pokuszono się o prognozę dalszych zachowań. Zwrócono również uwagę na bezprecedensową współzależność zaangażowanych stron, która sprawia, że trudno sobie wyobrazić, aby najistotniejsze problemy regionu zostały rozwiązane w sposób inny niż na zasadzie koordynacji stanowisk i wypracowania określonego porozumienia. Podkreślono także wpływ polityki państw koreańskich na zachowanie mocarstw oraz znaczenie czynników wewnętrznych w obu Koreach dla poszukiwania efektywnych rozwiązań stabilizujących sytuację na Półwyspie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the situation on the Korean Peninsula from the perspective of the involved superpowers (China, Japan, Russia and the USA) as well as the two Korean states. Signalling historical conditions for the superpowers' policy towards the Peninsula and demonstrating the diverse interests of particular states, the author tries to present and explain their motivation and makes an attempt to predict future developments. Attention is also drawn to unprecedented interdependence of the involved parties, which makes it difficult to imagine that the most important problems in the region can be solved otherwise than by finding a coordinated standpoint and reaching an agreement. The article emphasises the influence of the Korean states' policy on the superpowers' behaviour and the importance of internal factors in both Korean states for the pursuit of efficient solutions stabilising the situation on the Korean Peninsula. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya A., Whose Ideas Matter?: Agency and Power in Asian Regionalism, Cornell University Press, New York 2009.
 2. Agrawal B.S., Korea as a Focal Point of the Security Concerns of Northeast Asia: A Geopolitical and Historical Perspective of the Present Scenario, [w:] B. Seliger, W. Pascha (red.), Towards a Northeast Asian Security Community Implications for Korea's Growth and Economic Development, Springer, New York 2011.
 3. Ahn B.J., The Origins and Evolution of the Korean-American Alliance: A Korean Perspective, Stanford University, Asia/Pacific Research Center, lipiec 1998.
 4. Armacost M.H. i in., "New Beginnings" in the U.S.-ROK Alliance: Recommendations to the Obama Administration, Stanford University's Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, The Korea Society, październik 2011.
 5. A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Looking Toward the 21st Century, Department of Defense, Washington, kwiecień 1990.
 6. Bae J.H., Kim S.Ch., Japan's North Korea Policy: The Dilemma of Coercion, [w:] S.Ch. Kim, D.C. Kang (red.), Engagement with North Korea, A Viable Alternative, New York 2009.
 7. Bayer J., Dziak W.J., Korea & Chiny. Przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. Tom 1: Strategia i polityka, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
 8. Bayer J., Dziak W.J., Korea & Chiny. Przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. Tom 2: Gospodarka i granice, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
 9. Bazhanov E.P., Korea in Russia's Post-Cold War Regional Political Context, [w:] Ch. Armstrong, G.K. Rozman, S.S. Kim, Korea at the Center: Dynamics of Regionalism in Northeast Asia, Armonk 2006.
 10. Beauchamp-Mustafaga N., China-North Korea Relations: Jang Song- thaek's Purge vs. The Status Quo, "China Analysis", nr 47, luty 2014.
 11. Berkofsky A., Japan-North Korea Relations: (Sad) State of Play and (Sad) Prospects, "Asie Visions" 2009, nr 17.
 12. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 13. Bosworth S., Gallucci R.L., Reasons to Talk to North Korea, "The New York Times", 27.10.2013.
 14. Brzezinski Z., A Geostrategy for Eurasia, "Foreign Affairs" 1997, t. 76, nr 5, s. 50-64.
 15. Burdelski M., Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 16. Buszynski L., Russia and North Korea: The Dilemma of Engagement, [w:] S.Ch Kim, D.C. Kang (red.), Engagement with North Korea: A Viable Alternative, New York 2009.
 17. Buzo A., The Making of Modern Korea, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2007.
 18. Carpenter T.G., Great Expectations: Washington, Beijing, and the North Korean Nuclear Crisis, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2006, t. 18, nr 4.
 19. Carter Reaffirms U.S. Commitment to South Korea, U.S. Department of Defense, 18.03.2013.
 20. Cathcart A., China and the North Korean Succession, "China-North Korea Dossier" 2012, nr 1.
 21. Cha V.D., Alignment Despite Antagonism: The United States-Korea-Japan Security Triangle, Stanford University Press, Stanford 1999.
 22. Cha V.D., Japan- Korea Relations: The Roller Coaster of Expectations, "Comparative Connections", Center for Strategic and International Studies, lipiec 2000, t. 2, nr 2.
 23. Chang P.H., U.S., China's Clashing Korea Dreams, "The Diplomat", 24.05.2012.
 24. Chanlett-Avery E., Rinehart I.E., North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation, CRS Report for Congress, R41259, Congressional Research Service 2014.
 25. Chen Q., New Approaches in China's Foreign Policy: The Post-Cold War Era, "Asian Survey" 2003, t. 33, nr 3.
 26. Cheng X, The Evolution of Sino-North Korean Relations in the 1960s, "Asian Perspective" 2010, t. 34, nr 2.
 27. Cheon S.W., The Kim Jong-un Regime's "Byungjin" (Parallel Development) Policy of Economy and Nuclear Weapons and the 'April 1st Nuclearization Law', "Online Series", Korea Institute for National Unification, 23.04.2013.
 28. Chung E.S., Long-Stalled Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program: Positions of Countries Involved, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2013, t. 25, nr 1.
 29. Chung J.H., China's New Leadership and Its Policy toward the Korean Peninsula: Slow Changes in the Making?, [w:] External Strategy of the New Chinese Leadership, The Japan Institute of International Affairs 2004.
 30. Courmont B., Korea Północna. Paradoksy polityki Kimów, przeł. E. Brzozowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011.
 31. De Ceuster K., Fear and Loathing in the DPRK: Beyond the Nuclear Crisis, [w:] K. De Ceuster, J. Melissen (red.), Ending the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", listopad 2008.
 32. Dziak W.J., Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000.
 33. Dziak W.J., Kim Jong Il, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 34. Dziak W.J., Korea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2009.
 35. Dziak W.J., Korea:pokój czy wojna?, Świat Książki, Warszawa 2003.
 36. Eschborn N., Kim Y.Y., Korean Reunification: Possibility or Pipe Dream?, "Konrad Adenauer Stiftung International Reports" 2013, nr 1/2.
 37. Fedorovskiy A.N., Main Trends and Prospects for the Russian Far East/East Siberia Region's Cooperation with Northeast Asia, [w:] J.H. Bae, A.N. Fedorovskiy (red.) Russian National Strategy and ROK-Russian Strategic Part- nership in the 21st Century, Korea Institute for National Unification, Seoul 2010.
 38. Fern S., Tokdo or Takeshima? The International Law of Territorial Acquisition in the Japan-Korea Island Dispute, "Stanford Journal of East Asian Affairs" 2005, t. 5, nr 1.
 39. Fouse D., Japan's Post-Cold War North Korea Policy: Hedging Toward Autonomy?, Asia-Pacific Center for Security Studies, "Occasional Paper Series" 2004.
 40. Funabashi Y., Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, Brookings Institution Press, Washington 2007.
 41. Gill B., Limited Engagement, "Foreign Affairs" 1999, t. 78, nr 4.
 42. Gray C.S., Maintaining Effective Deterrence, Strategic Studies Institute 2003.
 43. Green M.J., Japan's Reluctant Realism. Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power, Palgrave Publishers, New York 2001.
 44. Haggard S., Trustpolitik v. 2.0, "North Korea: Witness to Transformation", Peterson Institute for International Economics, 15.10.2013.
 45. Haliżak E., Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej, Żurawia Papers, Zeszyt 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 46. Haliżak E., Znaczenie regionalnej równowagi sił dla zjednoczenia Korei, [w:] K. Gawlikowski, E. Potocka (red.), Korea. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 47. Halpin D., Korea Scores a Milestone with President Park's Address to U.S. Congress, "Korea Chair Platform", Center for Strategic and International Studies, 14.05.2013.
 48. Han S., Alliance Fatigue amid Asymmetrical Interdependence: Sino-North Korean Relations in Flux, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2004, t. 16, nr 1.
 49. Hayes P., Park Geun-Hye's China Challenge, NAPSNet Policy Forum, 25.06.2013.
 50. Hayes P., Moon Ch.I., Park Chung Hee, the CIA & the Bomb, "Global Asia", 19.09.2011.
 51. Hook G.D. i in., Japan's International Relations. Politics, economics and security, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2001.
 52. Im H.B., The US Role in Korean Democracy and Security since Cold War Era, "International Relations of the Asia- Pacific" 2006, t. 6, nr 2.
 53. Jia H., Zhuang Q., China's Policy toward the Korean Peninsula, "Asian Survey" 1992, t. 32, nr 12.
 54. Joint Communiqué The 45th ROK-U.S. Security Consultative Meeting, U.S. Department of Defense, 2.10.2013.
 55. Joint Statement of the Security Consultative Committee, Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 3.10.2013.
 56. Kang I.D., Toward Peace and Prosperity: The New Government's North Korea Policy, "East Asian Review" 2003, t. 15, nr 1.
 57. Kile S., 12 Feb. 2013: Testing times in North Korea, Stockholm International Peace Research Institute.
 58. Kim H., Korea's Relations with Her Neighbours in a Changing World, New Jersey 1993.
 59. Kim H.K., The Cheonan Incident and South Korea-China Relations, "IFANS BRIEF" 2010-18, Institute of Foreign Affairs and National Security, 1.09.2010.
 60. Kim R.U., Playing with Fire: The United States' Nuclear Policy Toward North Korea, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2007, t. 19, nr 2.
 61. Kim S.S., The Two Koreas and the Great Powers, Cambridge University Press, New York 2006.
 62. Kim T.H., Missile Test... or Test of the Six-Party Talks?, "The Korean Journal of Defense Analysis", 2006, t. 18, nr 3.
 63. Kim Ch.K., The History of Korea, Greenwood Press, Westport 2005.
 64. Kleiner J., Korea: A Century of Change, World Scientific, Singapore 2001.
 65. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 66. Laney J., Shaplen J., How to Deal With North Korea, "Foreign Affairs" 2003, t. 82, nr 2.
 67. Lankov A., Crisis in North Korea: The Failure of De-Stalinization, 1956, University of Hawai'i Press, Honolulu 2005.
 68. Lawrence S.V., U.S.-China Relations: An Overview of Policy Issues, CRS Report R41108, Congressional Research Service 2013.
 69. Lee Ch.J., A Troubled Peace, U.S. Policy and the Two Koreas, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006.
 70. Lee H.K., North Korea's Missile Program and US Nonproliferation Strategy, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2002, t. 14, nr 2.
 71. Lee J., The Partition of Korea After World War II: A Global History, Palgrave Macmillan, New York 2006.
 72. Lee J.M., A Geopolitical Shift: Korean Peninsula After the Summit, "East Asian Review" 2000, t. 12, nr 4.
 73. Lee J.S., Uk H., The U.S.-South Korea Alliance, "Asian Survey" 2001, t. 41, nr 5.
 74. Lee K., Korea and East Asia: The Story of a Phoenix, Praeger Publishers, Westport 1997.
 75. Levin N.D., Han Y.S., Sunshine in Korea. The South Korean Debate over Policies Toward North Korea, Center for Asia Pacific Policy, RAND, Santa Monica 2002.
 76. Liu M., China and the North Korean Crisis: Facing Test and Transition, "Pacific Affairs" 2003, t. 76, nr 3.
 77. Malkasian C., The Korean War 1950-1953, Osprey Publishing, Oxford 2001.
 78. Manyin M.E. i in., Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia, CRS Report R42448, Congressional Research Service 2012.
 79. Maslow S. Japan, North Korea and the abduction issue, "East Asia Forum", 5.07.2013.
 80. Matsumoto S.R., Na drodze do zniewolenia: zmiany sytuacji politycznej w Korei w latach 1876-1910, [w:] K. Gawlikowski, E. Potocka (red.), Korea. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 81. McNamara D.L., The colonial origins of Korean enterprise, 1910-45, Cambridge University Press, New York 1990.
 82. Meer van der S., Russia: Many Goals, Little Activity, [w:] Koen De Ceu- ster, Jan Melissen (red.), Ending the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", listopad 2008, s. 83-88.
 83. Mikheev V., Russian Security Strategy in Northeast Asia and the North Korean Nuclear Issue, [w:] J.H. Bae, A.N. Fedorovskiy (red.), Russian National Strategy and ROK-Russian Strategic Partnership in the 21st Century, Korea Institute for National Unification, Seoul 2010.
 84. Mizoguchi T., Economic Growth of Korea under the Japanese Occupation - Background of Industrialization of Korea 1911-1940, "Hitotsubashi Journal of Economics" 1979, t. 20 (1).
 85. Myers B.R., Najczystsza rasa. Propaganda Korei Północnej, tłum. Bartosz Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 86. Myers R.J., Korea in the Cross Currents: A Century of Struggle and the Crisis of Reunification, Palgrave, New York 2001.
 87. Nam J.H., America's Commitment to South Korea: The First Decade of the Nixon Doctrine, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 88. Nitsch L.A., North Korea's Nuclear Weapons Program, CRS Report RL33590, Congressional Research Service 2006.
 89. Oberfdorfer D., The Two Koreas: A Contemporary History, Basic Books, New York 2001.
 90. O'Grady E., Changing Chinese Strategic Culture and North Korean Relations: Will the Alliance Withstand North Korea's Nuclear Misbehavior?, Center of Strategic and International Studies 2006.
 91. O'Hanlon M.E., A Master Plan to Deal With North Korea, "Brookings Policy Brief Series" #114, Brookings Institution 2003.
 92. Okano-Heijmans M., Japan and the Multilateral Talks: Peripheral Player, Powerful Spoiler, [w:] Koen De Ceuster, Jan Melissen (red.), Ending the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", listopad 2008.
 93. Olsen E.A., Korea, the Divided Nation, Praeger Security International, Westport 2005.
 94. Pai H. II, Culture Contact and Culture Change: The Korean Peninsula and Its Relations with the Han Dynasty Commandery of Lelang, "World Archaeology" 1992, t. 23, nr 3.
 95. Park G.H., A Plan for Peace in North Asia, "The Wall Street Journal", 12.11.2012.
 96. Park J.K., Prospects for Inter-Korean and US- DPRK Relations, North Korea International Documentation Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars 2008.
 97. Perry W.J., Review of United States Policy Toward North Korea: Findings and Recommendations, Office of the North Korea Policy Coordinator United States Department of State, 12.10.1999.
 98. Pietrewicz O., Specjalne strefy ekonomiczne jako przykład bardzo trudnego wprowadzania reform w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 99. Pratt K., Everlasting Flower: A History of Korea, Reaktion Books, London 2006.
 100. Pritchard Ch.L., Tilelli J.H. Jr., Snyder Scott, U.S. Policy Toward the Korean Peninsula, Independent Task Force Report No. 64, Council on Foreign Relations 2010.
 101. Putten van der F.P., The United States and the Asian 'Rogue': From Dogmatism to Pragmatism, [w:] K. De Ceuster, J. Melissen (red.), Ending the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", listopad 2008.
 102. Rowiński J., Półwysep Koreański w polityce Chin - stosunki z państwami koreańskimi, [w:] K. Gawlikowski (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 103. Rurarz J.P., Historia Korei, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2009.
 104. Scobell A., China and North Korea: From Comrades-In-Arms to Allies at Arm's Length, Strategic Studies Institute, Carlisle 2004.
 105. Seth M.J., A History of Korea. From Antiquity to the Present, Rowman & Littlefield Publisher, Plymouth 2011.
 106. Snyder S., A New Opportunity for China-South Korea Relations Under Park Geun-hye and Xi Jinping?, "Asia Unbound", Council on Foreign Relations, 20.01.2013
 107. Snyder S., China-Korea Relations: Beijing at Center Stage or Upstaged By the Two Kims?, "Comparative Connections", Center for Strategic and International Studies, lipiec 2000.
 108. Snyder S., The Future of U.S.-ROK Relations: The U.S. Approach, "Asian Perspective" 2008, t. 32, nr 2.
 109. Snyder S., Byun S.W., Cheonan and Yeonpyeong. The Northeast Asian Response to North Korea's Provocations, "The RUSI Journal" 2011, t. 156, nr 2.
 110. Snyder S., Byun S.W., China-Korea Relations: How Does China Solve a Problem like North Korea?, "Comparative Connections" 2013, t. 15, nr 2.
 111. Sung D.K., Putin's Strategy on the Trans-Korean Gas Pipeline: In the Context of Pragmatic Realism, "Pacific Focus" 2013, t. 28, nr 1.
 112. Swenson-Wright J., Is Japan Truly 'Back'? Prospects for a More Proactive Security Policy, "Breifing Paper", czerwiec 2013, Chatham House.
 113. Togo K., Japan's Foreign Policy, 1945- 2003: The Quest for a Proactive Policy, Koninklijke Brill NV, Leiden 2005, s. 160-163
 114. Togo K., Japan-South Korea Relations and the Role of the United States on History, [w:] G. Rozman (red.), U.S. Leadership, History, and Bilateral Relations in Northeast Asia, Cambridge University Press, New York 2011.
 115. Vogelaar M., South Korea: A 2 x 2 Engagement Approach, [w:] K. De Ceu- ster, Jan Melissen (red.), Ending the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", listopad 2008.
 116. Vorontsov A., Current Russia-North Korea Relations: Challenges and Achievements, The Brookings Institution Center for Northeast Asian Policy Studies, luty 2007.
 117. Wang F.L., Major Powers and Korean Reunification, "Pacific Affairs" 1999, t. 72, nr 2.
 118. Weitz R., Regional Powers Grapple with North Korea's New Leader Kim Jong Un, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2012, t. 3, nr 3.
 119. Wit J.S., Poneman Daniel B., Gallucci Robert L., Going Critical: The First North Korean Nuclear Crisis, Brookings Institution Press, Washington 2004.
 120. Yoo H.Y., South Korea's Unification Policy and Prospects, "Joint U.S.-Korea Academic Studies" 2013, t. 24.
 121. Yuan J.D., China's North Korea Problem: The Nuclear Issue and the Geopolitics of Northeast Asia, referat wygłoszony 22-25 marca 2006 r. podczas konferencji International Studies Association w San Diego.
 122. Zang H., An Agenda for International Cooperation on the Korean Peninsula, "The Korean Journal of Defense Analysis" 2002, t. 14, nr 2.
 123. Zhao Q., Moving Toward a Co-management Approach: China's Policy Toward North Korea and Taiwan, "Asian Perspective" 2006, t. 30, nr 1.
 124. Zhebin A., The Bush Doctrine, Russia, and Korea, "Asian Perspective" 2003, t. 27, nr 4.
 125. Zhu F., Shifting Tides: China and North Korea, "China Security" 2006, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu