BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szocki Józef (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Lektury Ferdynanda Lassalle'a
Ferdinand Lassalle's Book Collection
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2014, vol. 15, nr 2, s. 49-56, przypisy
Słowa kluczowe
Czytelnictwo, Filozofia, Prawo
Readership, Philosophy, Law
Uwagi
summ., streszcz.
Lassalle Ferdynand
Abstrakt
Na początku artykułu zaprezentowano kulturę czytelniczą jako kategorię terminologiczną, przydatną w ocenach czynionych w tym tekście. Rozumie się ją jako standaryzację wyuczonych zachowań emocjonalno-motywacyjnych i instrumentalno-poznawczych wobec tekstów pisanych, głównie książek i czasopism w celach samorealizacyjnych. Ferdynand Lassalle - wrocławianin, niemiecki działacz socjalistyczny, jeden z organizatorów ruchu robotniczego w Niemczech, przewodniczący Powszechnego Niemieckiego Związku Robotniczego odznaczał się rozwiniętą kulturą czytelniczą. Posiadał własny księgozbiór domowy, który analizowany jest w tym artykule. Zainteresowania czytelnicze Lassalle'a odnosiły się do lektur antycznych i dotyczących antyku, historii, lektur filozoficznych, mitologicznych i religioznawczych, prawniczych, ekonomicznych, politycznych, w tym socjalistycznych. Fascynował się literaturą piękną. Twórczość filozoficzno-prawnicza i dramaturgiczna Lassalle'a była skromna. Działalność polityczna tego działacza robotniczego opierała się na zasadach racjonalistycznych, inspirowanych przez literaturę naukową, także na przesłankach ideowych arcydzieł literatury światowej i niemieckiej. (abstrakt oryginalny)

The beginning of the article presents the reading culture as a terminological category useful in the evaluations made in this text. Reading culture is understood as the standardization of the emotional and motivational, as well as instrumental and cognitive learnt behaviors towards written texts, mainly books and magazines, for self-realization purposes. Ferdinand Lassalle, the citizen of Wrocław, German socialist activist, one of the organizers of the labor movement, the chair of the General German Workers' Association, was characterized by the developed reading culture. He possessed his own book collection which is analysed in this article. Lasalle's reading interests referred to classical works and those concerning antique, history, philosophy, mythology, religion, law, economy, politics including socialism. He was fascinated by the literature. Lassalle's philosophical, legal and dramatic output was modest. His political activity was based on the rationalist principles inspired by the scientific literature as well as ideological premises of the masterpieces of the world and German literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1971, s. 278.
 2. Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Akc. 1949/648.
 3. Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Akc.1949/648 (217).
 4. Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Akc. 1949/1216.
 5. H.J. Friederici, Ferdinand Lassalle, Berlin 1985.
 6. Gräfin Hatzfeldt, Bücher Catalog 24, October 1856.
 7. R. Ingarden, Studia z estetyki, Warszawa 1966, s. 35.
 8. B.W. Januszewski, Wrocławskie losy Ferdynanda Lassalle'a, Wrocław 1960.
 9. E. Kundera, Ferdynand Lassalle 1825-1864, Wrocław 1984.
 10. F. Lassalle, Tagebuch, Hrsg. Von P. Lindau,Wrocław 1891.
 11. F. Lassalle, Nachgelassene , Bd. 4, s. 305-306.
 12. F. Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, Bd. 6., Hrsg. G. Mayer, Stuttgart 1923.
 13. F. Mehring, Historia socjaldemokracji niemieckiej, t. 1-2,Warszawa 1963.
 14. H. Oncken, Lassalle, Lwów 1908, s. 312, 317.
 15. Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 14-15.
 16. F. Saks, Ferdynand Lassalle,Warszawa 1906.
 17. A. Żbikowska-Migoń, Książka w życiu i działalności Ferdynanda Lassalle'a, Wrocław 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu