BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Iwona (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Iwaniak Adam (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Łukowicz Jaromar (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
New Spatial Planning Data Access Methods Through the Implementation of the Inspire Directive
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2014, vol. 22, iss. 1, s. 12-24, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Użytkowanie ziemi, Dyrektywy WE, Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne
Real estate management, Land use, EC directives, Spatial planning, Spatial development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Constant access to reliable information concerning future land use is of utmost importance for the real estate market as well as for spatial monitoring and public participation in spatial planning. The implementation of the INSPIRE Directive (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community) introduces new means for sharing spatial planning data. According to the Act of March 4 2010 on Spatial Information Infrastructure, which is a transposition of the Directive, every member state is obliged to publish data and metadata concerning the subject of spatial planning. In the Directive, this is defined as a "territory characterized according to its current and future planned functional dimension or socio-economic purpose (e.g., residential, industrial, commercial, agricultural, forestry, recreational)". In the article, the authors present new possibilities for spatial planning data access, which result from the implementation of the INSPIRE Directive with the use of new information technologies, in the context of real estate management conditions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRZUCHOWSKA J., 2010, Wykorzystanie planów zagospodarowania przestrzennego w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej w planowaniu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Conference materials, "Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym - od szczebla lokalnego do europejskiego", Katowice.
 2. IWANIAK A., ŁUKOWICZ J., STRZELECKI M., KACZMAREK I., 2012, Implementacja inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Vol. X No. 4 (54), pp. 119-132, Warszawa.
 3. KACZMAREK I., IWANIAK A., 2011, Rola tezaurusa w budowie interoperacyjności semantycznej, Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 4 (48), pp. 61-69, Warszawa.
 4. KACZMAREK I., ŁUKOWICZ J., COOPER A., IWANIAK A., KUBIK T., PALUSZYNSKI W., 2011, The use of ontologies in the spatial planning domain, 25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July 2011, pp. CO-089.
 5. KACZMAREK I., IWANIAK A., Publication of spatial planning documents using ontology-driven approach, 2013, Conference INSPIRE 2013:The Green Renaissance, Florence, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/schedule/submissions/256.html, accessed 14.06.2013.
 6. IWANIAK A., ŁUKOWICZ J., KACZMAREK I., STRZELECKI M., The use of semantic web technologies in Spatial Decision Support Systems, 2013, Conference INSPIRE 2013:The Green Renaissance, Florence, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/schedule/submissions/264.html, accessed 14.06.2013.
 7. SZWAJDLER T., BĄKOWSKI T., 2004, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, TORUŃ.
 8. ŚMIETANA K., ZAGÓRSKA E., 2012, Bariery informacyjne w działalności zawodowej zarządcy nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
 9. ŹRÓBEK R., 2010, Zasady gospodarki nieruchomościami zgodnie z uwzględnieniem jej podstaw informacyjnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
 10. WOŹNIAK E., IWANIAK A., NETZEL P., Wykorzystanie standardów OGC do wizualizacji danych w infrastrukturze informacji przestrzennej, Cz. 2, Przegląd Geodezyjny 83 (5), pp.12-17.
 11. Act of March 4 2010 on spatial information infrastructure (Journal of Laws No. 76, item 48).
 12. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
 13. D2.8.III.4 Data Specification on Land use - Draft Technical Guidelines, 2013, INSPIRE Data Specification for the spatial data theme Land use, INSPIRE Thematic Working Group Land use.
 14. Plan4all, http://www.plan4all.eu/, accessed 14.06.2013.
 15. Plan4all D3.2.2, 2010, Plan4all Metadata Profile -Final version, http://www.plan4all.eu/extractor/fileReader.php?file=d3-2-2-plan4all-metadata-profile-final-versionrevised. pdf, accessed 14.06.2013.
 16. Plan4all D4.2, 2010, Conceptual Data Models for Selected Themes, http://www.plan4all.eu/extractor/fileReader.php?file=d4-2-conceptual-data-models-for-selected-themes.pdf, accessed 14.06.2013.
 17. Plan4all D 5.2, 2010, Plan4all Networking Architecture, http://www.plan4all.eu/extractor/fileReader.php?file=d5-2-plan4all-networking-architecture.pdf, accessed 14.06.2013.
 18. Regulation of 26 August 2003 on the required scope of the project of zoning plan (Journal of Laws No. 164, item 1587).
 19. Spatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003 (Journal of Laws No. 80, item 717).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu