BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welc Jacek (WNP Expert Sp. z o.o.)
Tytuł
EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW
EBITDA and EBIDA as Simplified Measures of Operating Cash Flows in the Case of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 98, s. 358-366, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Przepływy pieniężne
Financial analysis, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
EBITDA i EBIDA to popularne uproszczone mierniki operacyjnych przepływów pieniężnych, wykorzystywane zarówno w analizach ryzyka kredytowego, jak i w wycenie spółek, W literaturze wskazuje się jednak liczne ich mankamenty, podkreślając tendencję do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (głównie w wyniku nieuwzględnienia zmian kapitału pracującego). Analiza danych spółek notowanych na GPW za lata 2007 i 2008 potwierdza wysoką niedokładność szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych dokonywanych na podstawie miar EBITDA i EBIDA. Niema] w 30% przypadków operacyjne przepływy pieniężne oszacowane na ich podstawie okazały się niezgodne co do znaku z przepływami rzeczywistymi. Miary te wykazują też tendencję do zawyżania rzeczywistych przepływów pieniężnych, a także wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych. Tak więc stosowanie EBITDA i EBIDA jako szacunkowych miar operacyjnych przepływów pieniężnych wiąże się z wysokim ryzykiem wyciągnięcia błędnych wniosków analitycznych.(abstrakt oryginalny)

EBITDA and EBIDA are popular simplified measures of operating cash flows, being applied in credit risk analysis as well as in corporate valuations. However, the literature points out to numerous flaws of those measures, underlining the tendency toward overestimating the true operating cash flows (mainly as a result of omitting changes in working capital). The analysis conducted on data of the companies listed on Warsaw Stock Exchange for 2007 and 2008 confirms substantial inaccuracy of operating cash flows' estimates based on EBITDA and EBIDA. In almost 30% of cases the sign of operating cash flows estimated on the basis of those measures turned out not to be accordant with the sign of true cash flows. Research also confirmed the tendency of those measures to overestimate actual cash flows. Additionally, all the analyzed measures are characterized by high percentage errors in estimating operating cash flows. Therefore, it is justified to say that using EBITDA and EBIDA as rough estimates of operating cash flows carries high risk of making wrong inferences during the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Epstein L., The Complete Idiot's Guide to Value Investing, Penguin Group, New York 2009.
 2. Fernandez P., Valuation using multiples. How do analysts reach their conclusions? IESE Business School Research Papers, January 2002.
 3. Fridson M., Alvarez F., Financial Statement Analysis. A Practitioner 's Guide, John Wiley & Sons, New York 2002.
 4. Greenwald B.C.N., Kahn J., Sonkin P.D., Van Bierna M., Value Investing. From Graham to Buffett and Beyond, John Wiley & Sons, Hobokcn 2001.
 5. Lie H., Lie E., Multiples used to estimate corporate value, "Financial Analyst Journal" vol. 58, no 2, March/April 2002.
 6. Mulford Ch.W., Comiskey E.E., Creative Cash Flow Reporting. Uncovering Sustainable Financial Performance, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
 7. Mulford Ch.W., Comiskey E.E., The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons, New York 2002.
 8. Palepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L., Business Analysis & Valuation Using Financial Statements, Thomson South-Western, Mason 2004.
 9. Parrino R., Kidwell D., Fundamentals of Corporate Finance, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 10. Penman S.H., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill, New York 2007.
 11. Verninmen P., Quity P., Dallocchio ML, Fur Y.L., Salvi A., Corporate Finance. Theory and Practice. John Wiley & Sorts, Chichester 2005.
 12. White G.I., Sondhi A.C., Fried В., The Analysis and Use of Financial Statements, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu