BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska), Szczepańska Joanna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Tytuł
Cash-Flow-at-Risk w ocenie ryzyka inwestycji
Cash-Flow-at-Risk - Investment Risk Assessment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 98, s. 367-375, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Ryzyko, Miernik ryzyka (VaR), Inwestycje rzeczowe, Przepływy pieniężne
Risk, VaR method, Real investments, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono tematykę inwestycji i ryzyka. Metody badania opłacalności inwestycji oparte są na przepływach pieniężnych. W artykule zaprezentowana została metoda zawarcia elementu ryzyka w kalkulacji przepływów pieniężnych. Została ona zaproponowana przez Riskmetrics Group we współpracy z różnymi działami. j.P. Morgan. Pokazano, jak zasady Value-at-Risk mogą być zastosowane w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article deals with investment and risk. Investment evaluation methods are based on cash flows. The article presents a method of incorporating the element of risk into cash flows calculation. The method was proposed by Riskmetrics Group in conjunction with a variety of different groups within I.P. Morgan. It shows how the principles of Value-at-Risk can be applied in the corporate environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t.1, PWN, Warszawa 1999.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 3. CorporateMetrics™ - Technical Document, J.P. Morgan, New York i 996, http://www.riskmetrics.com/ (12.02.2008),
 4. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, AE, Poznań 1997.
 5. Iwin J., Niedzielski Z., Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
 6. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
 7. Michalak A., Finansowanie inwesycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 8. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 9. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach - teoria i praktyka, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2002.
 10. Szczerbetka Z., Cash-flow-al-risk i Earnings-at-risk jako narzędzia zarządzania ryzykiem w dobie MSR 39, "Rynek Terminowy" 2002, nr 3(17).
 11. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 12. Thiel H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
 13. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
 14. Włoszczowski В., O wadliwości niektórych metod oceny projektów inwestycyjnych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000, nr 11.
 15. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu