BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska), Seretna-Sałamaj Danuta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Tytuł
Dynamiczne kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zobowiązań
Dynamic Modeling Capital Structure of an Enterprise Including Current Liabilities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 98, s. 376-387, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Struktura finansowania przedsiębiorstw, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Zobowiązania handlowe
Structure of corporate financing, Company capital structure, Company indebtedness, Commercial liabilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Właściwe zaprojektowanie źródeł finansowania jest warunkiem niezbędnym do powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego. Przedstawione w artykule badania pokazują, że poziom zadłużenia w polskiej gospodarce jest bardziej zmienny niż w innych krajach ze względu na korzystanie w większym stopniu ze zobowiązań handlowych. Zmienność struktury kapitałowej przedsiębiorstwa wymaga zastosowania dynamicznego zarządzania strukturą kapitałów, ponieważ modele dynamiczne lepiej mogą odzwierciedlić sytuację finansowania spółek w gospodarce polskiej. (abstrakt oryginalny)

Providing the right capital base is one of the conditions of enterprises development. Financing activity can take place in two ways: either using the equity or the debt. Appropriate designing of financing sources is the essential condition for success of the economic undertaking. Research carried out in the article shows that the debt level in the Polish economy is more changeable than in other countries because of the greater use of trade payables. Therefore, the changeability of the capital structure requires dynamic management of financial structure because these models can better and more realistically reflect the situation of financing companies in the Polish economy. Dynamic management of a company's financial structure enabled to take into account current liabilities which are rapidly changing. The identification of crucial factors influencing capital structure enabled their possible division into deterministic, random, and stochastic factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benerjee S., Hesmati A., Wilhborg C., The dynamics of capital structure, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, May 2000, no 333.
 2. Borowiecki R., Czaja. J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, TNOiK, Warszawa-Kraków 1998.
 3. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Duliniec A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999, nr 5.
 5. Gospodarowanie kapitałem w firmie, red. B. Woźniak-Sobczak, AE, Katowice 1996.
 6. Ickiewicz J., Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 1996.
 7. Jajuga K., Modele dynamiczne w analizie instrumentów finansowych. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 1999.
 8. Jog, V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C1M, Warszawa 1990.
 9. Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, AE, Poznań 2002.
 10. Parker P., The 2006-2011 World Outlook for Venture Capital, TNSEAD 2006, http://www.icongroupon-line.com.
 11. Seretna D., Factors influencing the capital structure decisions, [w:] Information Systems Applications and Technology, red. Z. Wilimowska, A. Grzech, materiały konferencyjne ISAT'2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 12. Seretna D., Kryteria optymalizacji struktury kapitałowej, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. II, red. R. Knosala, WNT Warszawa 2003.
 13. Seretna D., Wpływ struktury kapitałowej na wartość przedsiębiorstwa, [w:] Information Systems Applications and Technology, red. Z. Wilimowska, A. Grzech, materiały konferencyjne ISAT 2002, Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 14. Siudak M., Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 15. Skowroński A., Czynniki kształtujące strukturę kapitałową polskich przedsiębiorstw, [w:] Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, AE, Poznań 2002.
 16. Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D., The analysis of capital structure of Polish enterprises, [w:] Information Systems Applications and Technology, red. Z. Wilimowska, A. Grzech, materiały konferencyjne ISAT2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 17. Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D., Wpływ zadłużenia branży na wybór struktury kapitałowej spółki, "Zarządzanie Produkcją" 2007, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu