BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Analiza czynnikowa rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych - ujęcie statystyczne
An Analysis of Profitability and Financial Liquidity Factors of Industrial Enterprises - a Statistical Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 98, s. 404-412, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rentowność, Płynność finansowa, Analiza finansowa
Profitability, Financial liquidity, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
naliza rentowności i płynności finansowej odgrywa ważną rolę w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. Ponieważ przedsiębiorstwa stanowią element składowy gospodarki narodowej, sytuacja finansowa pojedynczych przedsiębiorstw determinuje efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, rzeczowych i kapitałowych w skali całej gospodarki. Uzasadnione wydają się być analizy oceniające kondycję finansową przedsiębiorstw w ujęciu makroekonomicznym, a więc w odniesieniu do branż czy sektorów. W artykule podjęto próbę oceny wpływu wybranych czynników na zmiany poziomu rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Analiza została przeprowadzona na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego i obejmuje lata 2003-2007.(abstrakt oryginalny)

The analysis of profitability and financial liquidity plays an important role in the enterprises' financial standing assessment. As enterprises are a part of the national economy, their financial standings determine effectiveness of human resources, assets and capital usage in the whole economy. That is why a macroeconomic approach to the enterprises' financial standing analyses and assessments, relevant to the branches and sectors, seems to be reasonable. The article attempts to evaluate the influence of selected factors on the changes of the profitability and liquidity levels of industrial enterprises. The analysis is based on the data of the Central Statistical Office and covers the years 2003-2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2007.
  2. Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych (2003-2007), GUS, Warszawa 2004-2008.
  3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2001.
  4. Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2003.
  5. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
  6. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
  7. Sierpińska M., Jachna Т., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu