BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Jarosław (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Płatności zbliżeniowe i perspektywy ich rozwoju
Contactless Payments and Growth Prospects
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 13-22, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Karty płatnicze, Karty bankowe, Elektroniczne płatności, Transakcje bezgotówkowe, Bezgotówkowe formy rozliczeń, Płatności mobilne
Payment cards, Banking card, Electronic payments, Non-cash transactions, Cashless forms of settlements, Mobile payments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Realizowanie zapłaty za nabywane towary i usługi może być dokonywane w różnorodny sposób. Wykorzystanie przelewu z rachunku bankowego, skorzystanie z pośredników finansowych czy płatności gotówką to podstawowe formy. Znaczącym segmentem realizowania zapłaty są płatności niskokwotowe. To interesujący obszar zarówno dla badaczy zachowań klientów, jak również dla organizacji płatniczych. Przez długi czas monopol w tym obszarze miały płatności gotówkowe. Rozwój technologii, potrzeb i przyzwyczajeń klientów powoduje przeobrażenie i stopniowe minimalizowanie płatności gotówkowych na rzecz bezgotówkowych form. Karty płatnicze, płatności pay-by-link, płatności mobilne, zbliżeniowe itp. wypierają płatności gotówkowe. Szacunkowe dane wskazują, że na polskim rynku (stan na koniec I kwartału 2013 r.) było w obiegu około 16,3 mln kart posiadających funkcję płatności zbliżeniowych. Inne analizy wskazują, że na rynku (stan na koniec marca 2013 r.) działa około 120 tys. terminali posiadających możliwość realizacji transakcji zbliżeniowych. Znaczący jest także wzrost liczby terminali o ponad 14% od XII 2012 r. (fragment tekstu)

Payment for goods or services is increasingly being realized without cash. Payment cards are used both to withdraw cash from an ATMs and to make non-cash payments. A particularly interesting area of use of payment cards (and other tools) is a segment of micropayments. The development of technology and the evolution the needs of users enables the development of this area (dominated by cash payments) for non-cash payments. This paper contains an analysis of contactless payments and also growth prospects. The main areas are: functionality, achieved benefits and safety of use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2012 styczeń. http://nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/interchange.pdf
 2. Azembski R., Katarzyński R.: Odejść od gotówki. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2009, wrzesień.
 3. Balicka H.: Nowe możliwości. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2007, luty.
 4. Etheridge D.: Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Helion, Gliwice 2009.
 5. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013, czerwiec. http://nbp.pl/systemplatniczy/ karty/q_01_2013.pdf.
 6. Jędrzejkowski J.: Na cięciu opłat kartowych tu nie zyskasz. http://www.ekonomia.rp.pl/ artykul/1044746-Na-cieciu-oplat-kartowych-tu-nie-zyskasz.html (04.09.2013).
 7. Kaszubski R., Obzejta Ł.: Karty płatnicze w Polsce. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 8. Komunikat Narodowego Banku Polskiego dotyczący kompromisu w sprawie obniżek opłat interchange. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/ interchange_17_07_2012.html (17.07.2012).
 9. Król T.: Bez gotówki. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2009, czerwiec.
 10. Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-usługowych oraz liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze w kolejnych kwartałach od 2003 r. Narodowy Bank Polski. http://nbp.pl/systemplatniczy/karty/akceptanci.xls (03.07.2013).
 11. Liczba transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach - od 1998 r. http://nbp.pl/systemplatniczy/karty/transakcje_ilosc.xls (03.07.2013).
 12. Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów od 1998 r. http://nbp.pl/systemplatniczy/karty/karty_emisja.xls (03.07.2013).
 13. Morawiecki J.: Banki na mobilnym zakręcie. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2013, maj.
 14. Obzejta Ł.: Spory wokół opłaty. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2009, maj.
 15. Opłata interchange musi być niższa. http://www.rp.pl/artykul/997893.html (08.04.2013).
 16. Prezydent podpisał, interchange spadnie. http://www.rp.pl/artykul/1056668-Prezydentpodpisal-- interchange-spadnie.html (14.10.2013).
 17. Piekun P.: Koniec gotówki? "Gazeta Bankowa" nr 17 (1069) z 27.04.2009.
 18. Program redukcji opłat kartowych w Polsce. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/redukcja_oplat.html (11.05.2012).
 19. Sadowski J.: Opłata interchange: płatności kartą mniej opłacalne. http://www.finanse. egospodarka.pl/96054,Oplata-interchange-platnosci-karta-mniej-oplacalne,1,63,1.html (25.06.2013).
 20. Starkowski M.T.: Idziemy na zbliżenie. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2008, grudzień.
 21. Stefańska A.: Kto zapłaci za tańsze transakcje. http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/ 1043945-Stefanska--Kto-zaplaci-za-tansze-transakcje.html (01.09.2013).
 22. Uryniuk J.: Interchange: Bruksela obniża prowizje od kart. http://serwisy.gazetaprawna. pl/finanse-osobiste/artykuly/721130,interchange-bruksela-obniza-prowizje-od-kart. html (25.07.2013).
 23. Wieczorek A.: Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne? "Miesięcznik Finansowy BANK" 2013, czerwiec.
 24. Złoch M.: Karta z monitorem. "Miesięcznik Finansowy BANK" 2013, maj.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu