BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iskra Daniel (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa
About a Verification of the Black-Scholes Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 335-346, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Model Blacka-Scholesa, Instrumenty pochodne, Wycena instrumentów pochodnych, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Black-Scholes model, Derivatives, Derivatives pricing, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klasyczny model Blacka-Scholesa jest jednym z najczęściej używanych modeli do wyceny instrumentów pochodnych. Aby wycenić instrument pochodny przy jego użyciu należy przypisać parametrom występującym w modelu oszacowane na podstawie dostępnych danych wartości. Jednym z takich parametrów występujących w modelu jest zmienność a. Do jej wyznaczenia a właściwie do wyznaczenia używa się odpowiedniego estymatora. Estymator ten ma pewien rozkład prawdopodobieństwa, a co za tym idzie również cena instrumentów pochodnych wycenianych przy pomocy modelu Blacka-Scholesa jest zmienną losową o pewnym rozkładzie. Fakt ten nie pozwala zatem, na dokładną wycenę powyższych instrumentów, a tylko na skonstruowanie przedziałów ufności na zadanym poziomie istotności, pozwalając tym samym na określenie, z jakim prawdopodobieństwem cena instrumentu pochodnego znajdzie się w takim przedziale. W artykule pokazano jak określić w wyżej opisywanym przypadku przedziały ufności oraz pokazano jak kształtują się ceny opcji na indeks WIG20 w porównaniu do skonstruowanych przedziałów.(fragment tekstu)

The classical Black-Scholes model is one of the most used method for pricing derivatives. The way to use this model is estimation of model's parameters. One of those parameters is a volatility. The volatility estimator has a probability distribution, then the price of derivatives made by Black-Scholes model is a random variable with some probability distribution. Then, also the price of derivatives is a random variable and we can find its credibility interval. The aim of the article is to find the credibility interval of option's price for WIG20 index and to compare its price with market prices of options.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czernik T., Skazani na formalizm Ito?. Referat wygłoszony na konferencji pod tytułem "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach" w dniu 20.11.2003 w Częstochowie, w trakcie procesu recenzyjnego.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
  3. Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej, GIS, Wrocław. 2002.
  4. Papoulis A., Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne, WNT, Warszawa 1972.
  5. Węgrzyn T., Analiza wybranych strategii zabezpieczenia portfela. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin. s. 603. 2002.
  6. Wilmott P., Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu