BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanzel Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Starzenie się społeczeństwa jako problem polskiego systemu emerytalnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 111-120, rys., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Struktura demograficzna, Polityka społeczna państwa, System emerytalny, Starzenie się społeczeństw
Demographic structure, Social policy, Pension schemes, Ageing of the population
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie różnych perspektyw zmian systemu emerytalnego oraz zdefiniowanie obszarów polityki społecznej, które powinny być włączone w strategię odpowiadającą wyzwaniu związanemu ze starzeniem się ludności. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono strukturę demograficzną ludności w Polsce, dając w ten sposób obraz starzenia się polskiego społeczeństwa. Kolejne dwa rozdziały są odzwierciedleniem podstawowych dwóch celów, jakie Strategia Lizbońska stawia krajom członkowskim do 2010. Pierwszy to zwiększenie przeciętnego wskaźnika zaludnienia osób starszych (w wieku 55-64 lata) do 50% - próbę rozwiązania tego problemu podjęto w rozdziale drugim. Drugi cel - podniesienie przeciętnego wieku wycofywania się z rynku pracy o 5 lat - został omówiony w rozdziale trzecim. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boni M.: Generacja 50.+ Dylematy działania. W: Później na emeryturę? Głos w e-debacie europejskiej. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http://wwvv.pfsl.pl [16 maj 2008].
  2. Employment Rates for People Aged 55-64 in 2003, Eurostat 2003.
  3. Góra M.: System emerytalny. PWE, Warszawa 2003.
  4. Hagemejer K.: Później na emeryturę? To nie takie proste. W: Później na emeryturę? Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 16. Red. I. Wóycicka. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 2004.
  5. Http://www.stat.gov.pl [15 maj 2008].
  6. Ilmarinen J.: Ageing Workers in the European Union - Status and Promotion of Work Ability, Employability and Employment. FIOH, Helsinki 1999.
  7. Matysiak A.: Kształcenie ustawiczne. W: Później na emeryturę? Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 16. Red. I. Wóycicka. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  8. Później na emeryturę? Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 16. Red. I. Wóycicka. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 2004.
  9. The Transition of Women and Men from Work to Retirement, Eurostat 2005.
  10. Wiktorów A.: Głos w dyskusji. W: Później na emeryturę? Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 16. Red. I. Wóycicka. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu