BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Polsko-niemiecka współpraca kulturalna, programy i instytucje
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 131-166
Culture Management
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Kultura, Instytucje kultury, Polityka kulturalna
International cooperation, Culture, Cultural institutions, Cultural policy
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą przedstawienia działalności sieci placówek, instytucji i organizacji zajmujących się współpracą polsko-niemiecką w dziedzinie kultury w Polsce i w Niemczech. Zawiera omówienie najważniejszych podstaw prawnych oraz przybliża modele funkcjonowania i misje organizacji państwowych, placówek dyplomatycznych, fundacji, miast partnerskich, towarzystw, współpracę młodzieży, działalność mediów na tym polu oraz najważniejsze wydarzenia kulturalne ostatnich lat. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Polsko-niemiecka umowa o współpracy kulturalnej z 14 lipca 1997 roku.
 2. http://www.haus.pl
 3. http://www.biz-warschau.org
 4. http://www.warschau.diplo.de
 5. H. Orłowski, Fundacje, ich miejsce i rola we współpracy polsko-niemieckiej, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 6. www.fnst-freiheit.org
 7. www.kas.pl
 8. www.feswar.org.pl
 9. www.humboldt-foundation.de/
 10. www.daad.de/
 11. www.bertelsmann-stiftung.de
 12. Statut Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 13. http://www.fwpn.org.pl
 14. www.goethe.de
 15. www.bosch-stifting.de
 16. http://dhi.waw.pl/
 17. http://www.wbz.uni.wroc.pl/
 18. http://www.cp.euv-frankfurt-o.de/pl/
 19. http://www.iz.poznan.pl/
 20. www.iniep.org.pl
 21. http://www.vdg.pl
 22. http://polnischekultur.de/
 23. http://www.polinst-i.de
 24. http://www.polnisches-institut.de/
 25. http://www.deutsches-polen-institut.de/
 26. http://www.buero-kopernikus.org/pl/
 27. http://www.berlin.polemb.net/
 28. http://www.polonia.org
 29. Ch. Von Marschall, Polacy w Niemczech. Zalecenia dla organizacji polonijnych, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 30. A. Trzcielińska-Polus, Polsko-niemiecka współpraca regionalna i lokalna, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 31. S. Tempel, Städtpartnerschaften in der deutsch-polnishen Zusammenarbeit, "Osteuropa" 1997, nr 7.
 32. www.pol-niem.pl
 33. http://www.krakow.pl/miasto/miasta_partnerskie/
 34. Kraków-Norymberga. 25 lat partnerstwa miast, Wydawnictwo UM Krakowa i Wydziału ds. Stosunków Międzynarodowych UMK Norymbergi.
 35. www.dom-norymberski.com/
 36. http://www.krakauer-haus.de/
 37. K. Malinowski, Towarzystwa polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 38. "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki" 2007, nr 77/78.
 39. http://www.tpn.webd.pl/
 40. http://www.tpngdynia.bighost.pl/
 41. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Polacy i Niemcy na przełomie stuleci, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 42. http://www.dpjw.org/
 43. http://www.dmk.pl/
 44. http://www.krzyzowa.org.pl/
 45. http://mdsm.pl/
 46. htp://www.pncm.olsztyn.pl/
 47. http://www.wbs.pl/
 48. www.dpja.de
 49. B. Ociepka, Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 50. B. Ociepka, Polacy i Niemcy w obrazie mediów, (w:) Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Poznań 2004.
 51. www.pol-niem.pl
 52. http://213.77.105.135/winfoniemcy/
 53. http://www.deutsche-und-polen.de/
 54. www.de-pl.info
 55. http://www.forum-polonicum.de/
 56. http://polsko-niemiecka-gielda-muzyczna.pl/
 57. http://www.polonia.org/pr-b5.htm
 58. http://www.dialogonline.org
 59. http://www.zarys.de/
 60. http://www.polenplus.eu
 61. http://www.kurierpl.de
 62. http://www.polonikmonachijski.de
 63. http://www.samo-zycie.com
 64. http://www.dpg-brandenburg.de/ps_main1024.htm
 65. http://www.wir-edition.de
 66. http://www.beethoven.org.pl
 67. Lepiej niż się obawiano, gorzej niż się spodziewano - stan przygotowań do Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki" 2005, nr 69-70.
 68. Deutsch-Polnische Jahr 2005/2006 (Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006), publikacja Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Berlin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu