BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Polsko-niemiecka współpraca kulturalna, programy i instytucje
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 131-166
Culture Management
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Wydarzenia kulturalne, Współpraca międzynarodowa, Kultura, Polityka kulturalna
Cultural institutions, Cultural events, International cooperation, Culture, Cultural policy
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą przedstawienia działalności sieci placówek, instytucji i organizacji zajmujących się współpracą polsko-niemiecką w dziedzinie kultury w Polsce i w Niemczech. Zawiera omówienie najważniejszych podstaw prawnych oraz przybliża modele funkcjonowania i misje organizacji państwowych, placówek dyplomatycznych, fundacji, miast partnerskich, towarzystw, współpracę młodzieży, działalność mediów na tym polu oraz najważniejsze wydarzenia kulturalne ostatnich lat. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Polsko-niemiecka umowa o współpracy kulturalnej z 14 lipca 1997 roku.
 2. http://www.haus.pl
 3. http://www.biz-warschau.org
 4. http://www.warschau.diplo.de
 5. H. Orłowski, Fundacje, ich miejsce i rola we współpracy polsko-niemieckiej, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 6. www.fnst-freiheit.org
 7. www.kas.pl
 8. www.feswar.org.pl
 9. www.humboldt-foundation.de/
 10. www.daad.de/
 11. www.bertelsmann-stiftung.de
 12. Statut Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 13. http://www.fwpn.org.pl
 14. www.goethe.de
 15. www.bosch-stifting.de
 16. http://dhi.waw.pl/
 17. http://www.wbz.uni.wroc.pl/
 18. http://www.cp.euv-frankfurt-o.de/pl/
 19. http://www.iz.poznan.pl/
 20. www.iniep.org.pl
 21. http://www.vdg.pl
 22. http://polnischekultur.de/
 23. http://www.polinst-i.de
 24. http://www.polnisches-institut.de/
 25. http://www.deutsches-polen-institut.de/
 26. http://www.buero-kopernikus.org/pl/
 27. http://www.berlin.polemb.net/
 28. http://www.polonia.org
 29. Ch. Von Marschall, Polacy w Niemczech. Zalecenia dla organizacji polonijnych, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 30. A. Trzcielińska-Polus, Polsko-niemiecka współpraca regionalna i lokalna, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 31. S. Tempel, Städtpartnerschaften in der deutsch-polnishen Zusammenarbeit, "Osteuropa" 1997, nr 7.
 32. www.pol-niem.pl
 33. http://www.krakow.pl/miasto/miasta_partnerskie/
 34. Kraków-Norymberga. 25 lat partnerstwa miast, Wydawnictwo UM Krakowa i Wydziału ds. Stosunków Międzynarodowych UMK Norymbergi.
 35. www.dom-norymberski.com/
 36. http://www.krakauer-haus.de/
 37. K. Malinowski, Towarzystwa polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 38. "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki" 2007, nr 77/78.
 39. http://www.tpn.webd.pl/
 40. http://www.tpngdynia.bighost.pl/
 41. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Polacy i Niemcy na przełomie stuleci, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 42. http://www.dpjw.org/
 43. http://www.dmk.pl/
 44. http://www.krzyzowa.org.pl/
 45. http://mdsm.pl/
 46. htp://www.pncm.olsztyn.pl/
 47. http://www.wbs.pl/
 48. www.dpja.de
 49. B. Ociepka, Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach, (w:) Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, Poznań 2000.
 50. B. Ociepka, Polacy i Niemcy w obrazie mediów, (w:) Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Poznań 2004.
 51. www.pol-niem.pl
 52. http://213.77.105.135/winfoniemcy/
 53. http://www.deutsche-und-polen.de/
 54. www.de-pl.info
 55. http://www.forum-polonicum.de/
 56. http://polsko-niemiecka-gielda-muzyczna.pl/
 57. http://www.polonia.org/pr-b5.htm
 58. http://www.dialogonline.org
 59. http://www.zarys.de/
 60. http://www.polenplus.eu
 61. http://www.kurierpl.de
 62. http://www.polonikmonachijski.de
 63. http://www.samo-zycie.com
 64. http://www.dpg-brandenburg.de/ps_main1024.htm
 65. http://www.wir-edition.de
 66. http://www.beethoven.org.pl
 67. Lepiej niż się obawiano, gorzej niż się spodziewano - stan przygotowań do Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki" 2005, nr 69-70.
 68. Deutsch-Polnische Jahr 2005/2006 (Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006), publikacja Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Berlin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu