BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Friedrich Mariola (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kuchlewska Margdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena wpływu wybranej mieszaniny dodatków do żywności na wskaźniki przemian węglowodanowo-lipidowych
Assessing the Effect of Selected Mixture of Food Additives on Carbohydrate-Lipid Metabolism
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 4 (83), s. 195-210, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Wzbogacanie produktów żywnościowych, Właściwości zdrowotne produktu, Jakość produktów żywnościowych
Food, Food commodities, Enrichment of food products, Health properties of the product, Food quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu wieku niosek na kształtowanie się cech jakości jaj od kur rodzimej rasy Zielononóżka kuropatwiana (Z-11), utrzymywanych w chowie ekologicznym. Badano jakość jaj spożywczych pochodzących od niosek w wieku 36, 50 i 80 tygodni. Stwierdzono wpływ wieku niosek na zwiększenie masy jaj i masy żółtek oraz zwiększenie udziału żółtka i zmniejszenie udziału białka w jajach. Wraz z wiekiem niosek intensywność barwy żółtek zwiększała się. W żółtkach jaj od kur starszych zawartość witamin A i E była większa niż w żółtkach od niosek młodszych. Cechy fizyczne skorup jaj od niosek starszych wskazywały na ich dobrą jakość. Nie wykazano wpływu wieku na profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Dobra jakość jaj od starszych niosek Zielononóżki kuropatwianej wskazuje na zasadność ich użytkowania w ekologicznym systemie chowu przez okres dwóch lat.(abstrakt oryginalny)

The objective of the research study was to determine the effect of layers' age on the development of quality traits of eggs from native Greenleg Partridge [Z-11] hens reared under the organic breeding conditions. The quality of consumption eggs from layers aged 36, 50, and 80 weeks was investigated. It was found that the layers' age had an effect on the increased egg and yolk weight as well as on the increased content of egg yolk and the decreased content of egg albumen in the eggs analyzed. The intensity of yolk colour increased with age of the layers. In the egg yolks from older hens, the content of vitamins A and E was higher than in the egg yolk from the younger layers. The physical features of egg shells from older layers indicated their good quality. The age was found to have no effect on the profile of fatty acids in the egg yolks. The good quality of eggs from the older Greenleg Partridge layers proves that it is reasonably and practically to utilize them in the organic breeding system during a period of two years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bigazzi F., Pino B.D., Forastiere F., Pistelli R., Rossi G., Simoni M., Baldacci S., Viegi G., Bionda A., Sampietro T.: HDL and clinical and biochemical correlates in Italian non-smoker woman. Clin. Chem. Lab. Med., 2004, 42, 1408-1416.
 2. Bilczuk L.: Próba oceny ochronnego wpływu witaminy A na organizm szczurów narażonych na przedłużone działanie azotynu sodowego. Bromat. Chem. Toksykol., 1980, 1 (13), 49-54.
 3. Bilczuk L.: Wpływ przedłużonego podawania azotynu sodowego na niektóre wskaźniki biochemiczne u zwierząt doświadczalnych. Bromat. Chem. Toksykol., 1980, 1 (13), 41-47.
 4. Chachaj A., Drożdż K., Szuba A.: Procesy transportu zwrotnego cholesterolu i ich rola w regresji miażdżycy. Post. Bioch., 2008, 54, 301-307.
 5. Connick J.H., Stone T.W.: The role of kinurenines in diabetes mellitus. Med. Hypotheses, 1985, 18, 371-376.
 6. Dąbrowska M., Rutowicz A., Brzozowska A.: Oszacowanie pobrania z dietą wybranych substancji konserwujących na podstawie danych o spożyciu żywności z badań budżetów gospodarstw domowych. Żyw. Człow. Metab., 2003, 1-2 (30), 335-340.
 7. de Grooth G.J., Klerx A.H., Stroes E.S., Anke H.E., Klerkx M., Erik S., Stroes G., Anton F.H., Stalenhoef J.J., Kastelein P., Kuivenhoven J.A.: A review of CEPT and its relation to atherosclerosis. J. Lipid Res., 2004, 11 (45), 1967-1974.
 8. Figurska-Ciura D., Orzeł D., Styczyńska M., Leszczyński W., Żechałko-Czajkowska A.: Wpływ skrobi opornej RS4 na metabolizm szczurów rasy Wistar. Wskaźniki biochemiczne i lipidowe. Roczn. PZH, 2007, 1 (58), 1-6.
 9. Frank P.G., Marcel Y.L.: Apolipoprotein A-I: structure, function, relationship. J. Lipid Res., 2000, 6 (41), 853-872.
 10. Fredenrich A., Bayer P.: Reverse cholesterol transport, high density lipoproteins and HDL cholesterol: recent data. Diabetes Metab., 2003, 3 (29), 201-205.
 11. Friedrich M., Dolot A.: Assessment of effects of diet composition and vitamin B supplementation on free radical-related processes in the body. Contents of non-enzymatic components of antioxidation defence and lipid peroxidation products in rat tissues. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2009, 3 (59), 255-262.
 12. Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.: Wpływ składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na stężenie lipidów i lipoprotein we krwi szczura. Żyw. Człow. Metab., 2007, 3/4 (34), 1052-1057.
 13. Gołębiowska-Gągała B., Szewczyk L.: Regulacja hormonalna przemiany białkowo-aminokwasowej. Endokrynol. Ped., 2005, 3 (12), 51-58.
 14. Jansen H., Verhoeven A.J., Sijbrands E.J.: Hepatic lipase: a pro- or anti- atherogenic protein? J. Lipid Res., 2002, 43, 1352-1362.
 15. Kotake Y., Ueda T., Mori T., Murakami E., Hattori M.: The physiological significance of the xanthurenic acid-insulin complex. J. Biochem., 1975, 3 (77), 685-687.
 16. Krygier K.: Problemy bezpieczeństwa dodatków do żywności. Przem Spoż., 2005, 8, 42-46, 68.
 17. Kuliszkiewicz-Janus M., Abdulrahman S.M.: Biologia lipoproteidy HDL i jej przeciwmiażdżycowe działanie. Postepy Hig. Med. Dośw., 2006, 60, 307-315.
 18. Lhuissier M., Suschetet H., Causeret J.: Influence des nitrites et des nitrates sur certains aspects de l'etat de nutritionvitaminique. Ann. Nutr. Alim., 1976, 30, 847-858.
 19. Ludwig D.S.: Dietary glycemic index and obesity. J. Nutr., 2000, 130, 280S-283S.
 20. Mazur A., Ostański M., Szymanik I., Kalina-Faska B., Januszek-Trzciąkowska A.: Tkanka tłuszczowa nasierdziowa - nowy wskaźnik stanu metabolicznego ustroju? Endor. Otyłość, Zaburz. Przem. Materii, 2007, 3, 29-32.
 21. Mazurek T.: Aktywność prozapalna tkanki tłuszczowej - nowe spojrzenie na etiologię miażdżycy. Kardiol. Pol., 2009, 67, 1119-1124.
 22. Naruszewicz M.: Miażdżycorodne działanie małych gęstych cząsteczek LDL, ochronna rola HDL. Med. Dypl., 2000, 3/4, 17-21.
 23. Niebisz A.J., Jasik M., Karnafel W.: Insulinooporność a czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Kardiologia na co Dzień, 2007, 1 (2), 3-6.
 24. Paśko P., Bartoń H., Fołta M., Krośniak M., Zachwieja Z., Gorinstein S.: Właściwości żywieniowe i zdrowotne szarłatu i komosy. Część II: Wpływ dodatku nasion szarłatu i komosy do pasz szczurów na wybrane wskaźniki biochemiczne tych zwierząt karmionych dietą wysokofruktozową. Żyw. Człow. Metab., 2007, 3/4 (34), 1261-1268.
 25. Radziszewska M.: Assessment of the effects of designated food additives on contents of non-specific components of antioxidation defense in blood of male's rats. Mat. VI Krajowej Konferencji Adeptów Fizjologii, Poznań 8-9.05.2009, 13.
 26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych. Dz. U. 2006 r. Nr 54, poz. 389.
 27. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K.: Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności. Wyd. Agro & Food Technology, Czeladź 1997.
 28. Saint-Blanquat G.: Aspects toxicologiques et nutritionnels des nitrates et des nitrites. Ann. Nutr. Alim., 1980, 34, 827-864.
 29. Schneider J.G., Tompkins C., Blumenthal R.S., Mora S.: The metabolic syndrome in women. Cardiol. Rev., 2006, 14, 286-291.
 30. Sheorain V.S., Mattock M.B., Subrahmanyam D.: Mechanism of carbohydrateinduced hypertriglyc-eridemia: plasma lipid metabolism in mice. Metabolism, 1980, 10 (29), 924-929.
 31. Siemińska L.: Tkanka tłuszczowa. Patofizjologia, rozmieszczenie, różnice płciowe oraz znaczenie w procesach zapalnych i nowotworowych. Endokr. Pol., 2007, 4 (58), 330-342.
 32. Szurkowska M., Szafraniec K., Gilis-Januszewska A., Szybiński Z., Huszno B.: Wskaźniki insulino-oporności w badaniu populacyjnym i ich wartość predykcyjna w określeniu zespołu metabolicznego. Prz. Epid., 2005, 59, 743-751.
 33. Traczyk I., Gielecińska I., Szponar L., Stachowska E., Rams M., Walkiewicz A.: Ocena wielkości pobrania kwasu benzoesowego i butylohydroksyanizolu wśród dzieci i młodzieży. Żyw. Człow. Metab., 2003, 1/2 (30), 556-560.
 34. Vijayakumar A., Novosyadlyy R., Wu Y.J., Yakar S., LeRoith D.: Biological effects of growth hormone on carbohydrate and lipid metabolism. Growth Hormone & IGF Research, 2010, 1 (20), 17.
 35. Wawrzyniak A., Hamułka J., Pająk M.: Ocena pobrania azotanów (V) i azotanów (III) z żywnością w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1996-2005. Roczn. PZH, 2008, 1 (59), 9-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1425-6959
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu